Programma 3: Omgeving

3.5 Energietransitie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij conformeren ons aan de nationale vertaling van het klimaatakkoord van Parijs, waaronder de vermindering van CO2-uitstoot met 49% in 2030. De vermindering van CO2-uitstoot moet haalbaar en betaalbaar zijn en op voldoende maatschappelijk draagvlak rusten. De provinciale ambitie voor 2030 is:

 • 33% van de Friese energie wordt duurzaam opgewekt.
 • 25% energie wordt bespaard ten opzichte van 2010.

De uitvoering van de plannen in het klimaatakkoord moet onder andere plaatsvinden via Regionale Energiestrategieën (RES). De rollen van de provincie in de energietransitie zijn reguleren, regisseren, stimuleren, faciliteren en loslaten. Daarnaast geven we zelf ook het goede voorbeeld door de provinciale organisatie te verduurzamen.

Er zal in het tweede kwartaal 2021 een nieuwe beleidsbrief Duurzame Energie vastgesteld worden met daarin een nadere uitwerking van het bestuursakkoord/begroting. De RES 1.0 is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • We formuleren met de Friese gemeenten en het Wetterskip Fryslân een gezamenlijke duurzame energie ambitie (RES 1.0) en uitvoering (taskforce).
 • We willen in 2021 met stakeholders waterstof, geothermie en aquathermie meer op de kaart zetten.
 • We dragen bij aan de provinciale ambitie van 25% energiebesparing door de uitvoering van het aanvalsplan Energiebesparing.
 • We geven invulling aan onze voorbeeldfunctie door met de uitvoering van het verduurzamen van de provinciale organisatie te starten. (Middelen staan in programma 6 Bedrijfsvoering).
 • We onderzoeken welke rol het FSFE kan spelen in de nieuwe beleidsbrief Duurzame Energie.
 • De gezondheidsmonitor ten behoeve van Windpark Fryslân is ontwikkeld in 2021.
 • In 2021 heeft is er een provincie breed actief netwerk van en rondom energiecoaches.
 • We faciliteren in 2021 de realisatie van een loketfunctie voor lokale energie initiatieven / particulieren waarbij aansluiting wordt gezocht bij de RES en de Friese Energie Alliantie (FEA).
 • We blijven lokale initiatieven ondersteunen en dragen financieel bij aan onze koploperprojecten en proeftuinprojecten door ons aan te sluiten bij het Nationale ontwikkelfonds.
 • Met onze Noordelijke partners zetten we sterk(er) in op innovaties.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Energiebesparing- en opwek RES 1.0 aangeleverd Gereed
Taskforce energietransitie Opgericht
Aquathermie Agenda Gereed
Waterstof Agenda Gereed
Aanvalsplan Energiebesparing Aantal aanvragen Friese Energiepremie 1000 p/j
Aantal aanvragen rentekortingsregeling 1000 p/j
Verduurzamen provinciale organisatie Uitvoeren implementatieplan In uitvoering
Overig Aangepaste opdracht FSFE Gereed
Gezondheidsmonitor Nij Hiddum-Houw Gereed

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 4.474
 • 1.197
 • 3.277
 • Begroting 2020
 • 9.828
 • 886
 • 8.941
 • Begroting 2021
 • 3.509
 • 0
 • 3.509
 • Begroting 2022
 • 3.303
 • 0
 • 3.303
 • Begroting 2023
 • 1.547
 • 0
 • 1.547
 • Begroting 2024
 • 347
 • 0
 • 347

Toelichting:

De toename van ca 5,4 miljoen euro tussen begrotingsjaar 2019 en 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door tijdelijke budgetten van De Nieuwe Afsluitdijk. De verdere daling vanaf 2020 betreft tijdelijke budgetten van DNA, Duurzame Energie en Fryske deal, waarvoor na 2023 geen middelen meer in de begroting staan.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • IPO bijdrage
 • Asbest eraf Zonnepanelen erop
 • Energiebesparingsmaatregelen
 • Fryske deal
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • Ontwikkelbudget voor energieinitiatieven
 • Ontwikkelen gezondheidsmonitor windpark Nij Hiddum-Houw
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • Regionale energiestrategie RES
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • Taskforce elkenien grien team
 • Voorbereiding windpark Fryslan
 • Voucherregeling energiecooperaties
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Interreg projecten
 • Programma Duurzame Energie
 • Waddenfonds projecten
 • Ontwikkelbudget voor energieinitiatieven
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Interreg projecten
 • Revolverende middelen lening Enerzje Kooperaasje Fryslan en Noorderlijk Lokaal Duurzaam
 • Realisatie 2019
 • 174
 • 174
 • 10
 • 200
 • 0
 • 129
 • 0
 • 0
 • 552
 • 642
 • 0
 • 169
 • 0
 • 673
 • 114
 • 2.491
 • 872
 • 683
 • 185
 • 69
 • 1.809
 • 4.474
 • 0
 • 51
 • 2
 • 0
 • 52
 • 250
 • 857
 • 1.107
 • 38
 • 38
 • 1.197
 • 3.277
 • Begroting 2020
 • 394
 • 394
 • 190
 • 300
 • 1.500
 • 0
 • 442
 • 0
 • 80
 • 0
 • 123
 • 126
 • 360
 • 0
 • 0
 • 3.120
 • 4.964
 • 919
 • 280
 • 151
 • 6.314
 • 9.828
 • 2
 • 0
 • 0
 • 126
 • 128
 • 350
 • 409
 • 759
 • 0
 • 0
 • 886
 • 8.941
 • Begroting 2021
 • 309
 • 309
 • 0
 • 0
 • 2.000
 • 0
 • 440
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 360
 • 0
 • 0
 • 2.950
 • 250
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 3.509
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.509
 • Begroting 2022
 • 353
 • 353
 • 0
 • 0
 • 1.500
 • 0
 • 660
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 540
 • 0
 • 0
 • 2.700
 • 250
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 3.303
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.303
 • Begroting 2023
 • 347
 • 347
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 660
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 540
 • 0
 • 0
 • 1.200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.547
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.547
 • Begroting 2024
 • 347
 • 347
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 347
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 347

Onderstaand voorstel uit de kadernota is verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Voorstellen kadernota - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Ontwikkelen gezondheidsmonitor windpark Nij Hiddum-Houw (g&d)
 • Totaal lasten
 • 2021
 • 150
 • 150
 • 2022
 • 0
 • 0
 • 2023
 • 0
 • 0
 • 2024
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 We formuleren met de Friese gemeenten en het Wetterskip Fryslân een gezamenlijke duurzame energie ambitie (RES 1.0) en uitvoering (taskforce).
2 We willen in 2021 met stakeholders waterstof, geothermie en aquathermie meer op de kaart zetten.
3 We dragen bij aan de provinciale ambitie van 25% energiebesparing door de uitvoering van het aanvalsplan Energiebesparing.
4 We geven invulling aan onze voorbeeldfunctie door met de uitvoering van het verduurzamen van de provinciale organisatie te starten. (Middelen staan in programma 6 Bedrijfsvoering).
5 We onderzoeken welke rol het FSFE kan spelen in de nieuwe beleidsbrief Duurzame Energie.
6 De gezondheidsmonitor ten behoeve van Windpark Fryslân is ontwikkeld in 2021.
7 In 2021 heeft is er een provincie breed actief netwerk van en rondom energiecoaches.
8 We faciliteren in 2021 de realisatie van een loketfunctie voor lokale energie initiatieven / particulieren waarbij aansluiting wordt gezocht bij de RES en de Friese Energie Alliantie (FEA).
9 We blijven lokale initiatieven ondersteunen en dragen financieel bij aan onze koploperprojecten en proeftuinprojecten door ons aan te sluiten bij het Nationale ontwikkelfonds.
10 Met onze Noordelijke partners zetten we sterk(er) in op innovaties.

Toelichting:

7. In 2020 is het fundament voor het netwerk gelegd. In 2021 zal in verdere samenwerking met alle betrokken externe partijen de nadruk liggen op de communicatie, het uitbreiden en bestendigen van het netwerk. Bovenop de RREW-regeling van het Rijk voor de gemeenten, gaan we extra middelen beschikbaar te stellen, waardoor er budget naar voren gehaald moeten worden, zie PS begrotingswijziging.
9. In de afgelopen periode hebben Üs Koöperaasje en de provincie goed samengewerkt om van het landelijk fonds een instrument te maken die goed past bij de behoefte van de Friese coöperaties. Echter begin dit jaar zijn we gezamenlijk tot de slotsom gekomen dat het landelijke instrument onvoldoende ruimte biedt voor de Friese vraag. U bent hierover per brief (01843236) geïnformeerd. De aankomende maanden gaan we in goede afstemming met Üs Koöperaasje en FSFE een Fries voorstel ontwikkelen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Energiebesparing- en opwek RES 1.0 aangeleverd Gereed
Taskforce energietransitie Opgericht
Aquathermie Agenda Gereed
Waterstof Agenda Gereed
Aanvalsplan Energiebesparing Aantal aanvragen Friese Energiepremie 1000 p/j
Aantal aanvragen rentekortingsregeling 1000 p/j
Verduurzamen provinciale organisatie Uitvoeren implementatieplan In uitvoering
Overig Aangepaste opdracht FSFE Gereed
Gezondheidsmonitor Nij Hiddum-Houw Gereed

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 We formuleren met de Friese gemeenten en het Wetterskip Fryslân een gezamenlijke duurzame energie ambitie (RES 1.0) en uitvoering (taskforce).
2 We willen in 2021 met stakeholders waterstof, geothermie en aquathermie meer op de kaart zetten.
3 We dragen bij aan de provinciale ambitie van 25% energiebesparing door de uitvoering van het aanvalsplan Energiebesparing.
4 We geven invulling aan onze voorbeeldfunctie door met de uitvoering van het verduurzamen van de provinciale organisatie te starten. (Middelen staan in programma 6 Bedrijfsvoering).
5 We onderzoeken welke rol het FSFE kan spelen in de nieuwe beleidsbrief Duurzame Energie.
6 De gezondheidsmonitor ten behoeve van Windpark Fryslân is ontwikkeld in 2021.
7 In 2021 heeft is er een provincie breed actief netwerk van en rondom energiecoaches.
8 We faciliteren in 2021 de realisatie van een loketfunctie voor lokale energie initiatieven / particulieren waarbij aansluiting wordt gezocht bij de RES en de Friese Energie Alliantie (FEA).
9 We blijven lokale initiatieven ondersteunen en dragen financieel bij aan onze koploperprojecten en proeftuinprojecten door ons aan te sluiten bij het Nationale ontwikkelfonds.
10 Met onze Noordelijke partners zetten we sterk(er) in op innovaties.

Toelichting:

4. De ontwikkeling en de levertijd van het beoogde innovatieve product (groene waterstof elektrolyzer) vergt meer tijd, waardoor de uitvoering van de werkzaamheden op zijn vroegst kan aanvangen in 2022. Als gevolg hiervan wordt voorgesteld om het budget door te schuiven naar 2022, zie begrotingswijziging.

8. De loketfunctie is onderdeel van de uitvoering van de RES 1.0. De uitvoering start in het derde kwartaal van 2021 en wordt in 2022 opgeleverd.

9. We zien het aantal lokale initiatieven stijgen. Met name op het gebied van aquathermie. Om deze initiatieven zo goed mogelijk te faciliteren is extra budget nodig in 2021. Daarom halen we middelen uit 2022 naar voren, zie begrotingswijziging.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Energiebesparing- en opwek RES 1.0 aangeleverd Gereed
Taskforce energietransitie Opgericht
Aquathermie Agenda Gereed
Waterstof Agenda Gereed
Aanvalsplan Energiebesparing Aantal aanvragen Friese Energiepremie 1000 p/j
Aantal aanvragen rentekortingsregeling 1000 p/j
Verduurzamen provinciale organisatie Uitvoeren implementatieplan In uitvoering
Overig Aangepaste opdracht FSFE Gereed
Gezondheidsmonitor Nij Hiddum-Houw Gereed

Toelichting:

Waterstof en Aquathermie hebben we verder uitgewerkt in het nieuwe Energieprogramma dat in het eerste kwartaal van 2022 ter besluitvorming aan PS wordt voorgelegd. Met name op het gebied van Aquathermie zien we veel initiatieven. De realisatie van deze initiatieven/ demosites zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de aquathermiekansen in Fryslân. Het ontbreekt aan landelijke en Europese fondsen om deze initiatieven door de ontwikkelfase (laatste fase voor realisatie) te helpen.

De nieuwe opdracht aan het FSFE is gekoppeld aan het nieuwe Energieprogramma. Beide worden in het eerste kwartaal van 2022 ter besluitvorming aan PS voorgelegd.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij conformeren ons aan de nationale vertaling van het klimaatakkoord van Parijs, waaronder de vermindering van CO2-uitstoot met 49% in 2030. De vermindering van CO2-uitstoot moet haalbaar en betaalbaar zijn en op voldoende maatschappelijk draagvlak rusten. De provinciale ambitie voor 2030 is:

 • 33% van de Friese energie wordt duurzaam opgewekt.
 • 25% energie wordt bespaard ten opzichte van 2010.

De uitvoering van de plannen in het klimaatakkoord moet onder andere plaatsvinden via Regionale Energiestrategieën (RES). De rollen van de provincie in de energietransitie zijn reguleren, regisseren, stimuleren, faciliteren en loslaten. Daarnaast geven we zelf ook het goede voorbeeld door de provinciale organisatie te verduurzamen.

Er zal in het tweede kwartaal 2021 een nieuwe beleidsbrief Duurzame Energie vastgesteld worden met daarin een nadere uitwerking van het bestuursakkoord/begroting. De RES 1.0 is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 394
 • 6.436
 • -1.838
 • 0
 • 4.992
 • 128
 • 1.415
 • 38
 • 0
 • 1.580
 • 3.412
 • 3.699
 • -4.263
 • 2.847
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 310
 • 4.005
 • 5.667
 • 1.550
 • 11.532
 • 0
 • 1.113
 • 0
 • 1.550
 • 2.663
 • 8.869
 • -4.634
 • -1.095
 • 3.140
 • Rekening 2021
 • 310
 • 6.490
 • 1.700
 • 241
 • 8.741
 • 0
 • 976
 • 0
 • 241
 • 1.218
 • 7.523
 • -804
 • -3.629
 • 3.091
 • Saldo begroting en rekening
 • 0
 • -2.485
 • 3.967
 • 1.309
 • 2.791
 • 0
 • 137
 • 0
 • 1.309
 • 1.445
 • 1.345
 • -3.830
 • 2.534
 • 49

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 49.000 op dit beleidsveld.

Tijdelijke budgetten
De overschrijding wordt verklaard vanuit de stelselwijziging lastneming subsidies. De verplichtingen die voor volgende jaren aangegaan zijn, zijn conform de nieuwe werkwijze ten laste van 2021 gebracht. De last wordt gedekt door de mutatie reserve tijdelijke budgetten. In dit geval betreft het twee regelingen inzake het “aanvalsplan Energiebesparing’ in 2020 opengesteld voor in totaal € 5,2 mln. Het betreft hier de rentekorting op de energiespaarregeling en de Friese investeringspremie. Het effect van de lastneming in 2020 is € 2.080.000,-. Verder is er een overschrijding van € 276.000 op het Ontwikkelbudget voor energie initiatieven en € 175.000,- overschrijding op het budget Taskforce elkenien grien team, omdat er vorig jaar december nog 2 beschikkingen zijn afgegeven, waarvan de last volledig drukt op het budget 2021. Via de reserve tijdelijke budgetten worden deze overschrijdingen verrekend met volgend jaar, waardoor ze geen effect hebben op het resultaat van dit beleidsveld. Op het budget Programma Duurzame Energie is € 10.000,- vrijval in verband met een afrekening van de subsidie ‘uitrol duurzame dorpshuizen’ die tot een terugbetaling aan de provincie heeft geleid. Daarnaast is er onderbesteding op het budget Gezondheidsmonitor Nij Hiddum-Houw van € 39.000,-, omdat de kosten voor het ontwikkelen van de monitor wat lager zijn uitgevallen.

Overlopende passiva
Per saldo zijn er € 1,3 mln lagere lasten op de specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. In 2021 is een inkoopmodule opgestart met een omvang van ca. € 1,4 miljoen. Energieadviseurs kunnen hun energiescans/adviezen geven voor de doelgroep het maatschappelijk vastgoed. Een deel is in rekening gebracht in 2021, de rest zal in 2022 volgen.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • IPO bijdrage
 • Asbest eraf Zonnepanelen erop
 • Energiebesparingsmaatregelen
 • Fryske deal
 • Ontwikkelbudget voor energieinitiatieven
 • Ontwikkelen gezondheidsmonitor windpark Nij Hiddum-Houw
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • Regionale energiestrategie RES
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • Taskforce elkenien grien team
 • Voorbereiding windpark Fryslan
 • Burgerparticipatie Windpark Fryslan
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Fryske deal
 • Interreg projecten
 • Juridische ondersteuning Windpark Fryslan
 • Programma Duurzame Energie
 • Radarinstallatie Windpark Fryslan
 • Waddenfonds projecten
 • Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed
 • Ontwikkelbudget voor energieinitiatieven
 • Planschade Nij Hiddum-Houw
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Interreg projecten
 • Revolverende middelen lening Enerzje Kooperaasje Fryslan en Noorderlijk Lokaal Duurzaam
 • Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed
 • Realisatie 2020
 • 394
 • 394
 • 150
 • 102
 • 5.186
 • 589
 • 0
 • 39
 • 40
 • 123
 • 126
 • 80
 • 2
 • 6.436
 • 0
 • 1.259
 • -4.426
 • 1.065
 • 0
 • 94
 • 0
 • 169
 • -1.838
 • 0
 • 0
 • 4.992
 • 2
 • 0
 • 126
 • 128
 • 350
 • 1.065
 • 1.415
 • 38
 • 38
 • 0
 • 0
 • 1.580
 • 3.412
 • Begroting 2021
 • 310
 • 310
 • 0
 • 0
 • 2.359
 • 676
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 820
 • 0
 • 4.005
 • 130
 • 4.122
 • 0
 • 1.034
 • 120
 • 186
 • 75
 • 0
 • 5.667
 • 1.550
 • 1.550
 • 11.532
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 242
 • 871
 • 1.113
 • 0
 • 0
 • 1.550
 • 1.550
 • 2.663
 • 8.869
 • Besteding 2021
 • 310
 • 310
 • 0
 • 0
 • 4.440
 • 954
 • 111
 • -10
 • 0
 • 0
 • 0
 • 995
 • 0
 • 6.490
 • 0
 • 843
 • 0
 • 765
 • 102
 • -10
 • 0
 • 0
 • 1.700
 • 241
 • 241
 • 8.741
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 217
 • 759
 • 976
 • 0
 • 0
 • 241
 • 241
 • 1.218
 • 7.523
 • Saldo 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -2.080
 • -278
 • 39
 • 10
 • 0
 • 0
 • 0
 • -175
 • 0
 • -2.485
 • 130
 • 3.279
 • 0
 • 269
 • 18
 • 196
 • 75
 • 0
 • 3.967
 • 1.309
 • 1.309
 • 2.791
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 25
 • 112
 • 137
 • 0
 • 0
 • 1.309
 • 1.309
 • 1.445
 • 1.345

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina