9.1 Overzicht projecten

Begroting

Infrastructurele projecten
2    Spoorprojecten
2a  Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
2b  Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
2c  Station Werpsterhoeke
2d  Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Overige projecten
3    Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
4    Europese watertechnologiehub
5    De Nieuwe Afsluitdijk
5a  programma De Nieuwe Afsluitdijk
5b  Vismigratierivier
5c  De bruggen en de sluis Kornwerderzand
6    Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
7    Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
8    Uitvoering natuuropgave
9    Breed cofinancieringsbudget
10  Corona maatregelen

Print deze pagina