Paragraaf 9: Grote projecten

Begroting

In deze paragraaf staan alle grote projecten in de provincie Fryslân. De projecten zijn verdeeld in infrastructurele projecten en overige projecten.

Elk project wordt toegelicht aan de hand van de volgende onderdelen:

  • De besluiten van Provinciale Staten.
  • De financiële stand van zaken (provinciaal aandeel).
  • De acties in 2021.
  • De mogelijke risico’s.
Print deze pagina