6.3 Risico’s

Begroting

De grootste risico’s in grond aan- en verkopen zit in de waarde ontwikkeling van de gronden. De waarde van gronden kent de afgelopen jaren een licht stijgende lijn, waardoor risico’s van waardedaling vooralsnog beperkt lijken te zijn. Door de coronacrisis zijn de prijzen gestabiliseerd maar ontwikkelen zich al weer naar het niveau van voor de crisis. Uit de recent uitgevoerde taxaties en aankopen zien wij niet direct een negatieve prijsontwikkeling.

Tevens wordt de waarde van gronden bepaalt door de bestemming van de gronden. Verandering van agrarische bestemming naar natuur o.a. betekent een afwaardering van gronden die worden bekostigd vanuit de beschikbare natuurpact middelen.

Voor de strategische grondvoorraad hanteren wij een risicoreservering van € 1,5 miljoen om eventuele waardedaling te kunnen opvangen. Wij achten dit risico klein gezien de grondprijsontwikkeling van de afgelopen jaren. Vooralsnog zien wij geen grote risico’s in onze vastgoed portefeuille.

Print deze pagina