4.6 Ontwikkeling financiële markten

Begroting

De afgelopen crisisjaren, matige economische groei in Europa en de Corona pandemie hebben grote impact geld- en kapitaalmarktrente.

Geldmarktrente
Door de zeer geringe economische groei heeft de ECB in 2016 de rente verlaagd tot 0,00%. Sindsdien is de geldmarktrente (Euribor) voor de looptijden 1 t/m 12 maanden negatief. De verwachting is dat de geldmarktrente nog lange tijd negatief zal blijven.

De rentevergoeding voor het aanhouden van overtollige liquiditeiten binnen de schatkist is nihil; het rentepercentage is 0%.

Kapitaalmarktrente
De Nederlandse kapitaalmarktrente voor de periode van 10 jaar is per medio 2020  0,32% negatief. De kapitaalmarktrente voor de kortere perioden (1 t/m 9 jaar) zijn eveneens negatief.

Er wordt vanwege het monetaire beleid van de ECB en de negatieve effecten van de Corona pandemie verwacht dat de kapitaalmarktrente nog lange tijd heel laag of negatief zal blijven.

Print deze pagina