3.3 Middelen kapitaalgoederen

Begroting

Jaarlijks onderhoud (incl. beheerskosten).
Peildatum 1 juni 2020

 • Dienstjaar - Bedragen x € 1.000,-
 • Jaarlijks onderhoud provinciale wegen
 • Jaarlijks onderhoud vaarwegen
 • Jaarlijks onderhoud kunstwerken
 • Jaarlijks onderhoud steunpunten en opstallen
 • Jaarlijks onderhoud provinciehuis
 • Totaal
 • 2020
 • 13.729
 • 6.388
 • 4.514
 • 395
 • 2.724
 • 27.749
 • 2021
 • 13.652
 • 7.081
 • 4.559
 • 409
 • 2.772
 • 28.473
 • 2022
 • 13.603
 • 7.091
 • 4.719
 • 588
 • 2.772
 • 28.772
 • 2023
 • 13.570
 • 7.281
 • 4.879
 • 588
 • 2.772
 • 29.089
 • 2024
 • 13.583
 • 6.573
 • 5.039
 • 588
 • 2.772
 • 28.554

Reserve groot en achterstallig onderhoud*

 • stand reserves per 1-1-20120 - Bedragen x € 1.000,-
 • R. Groot onderhoud wegen
 • R. Groot onderhoud water
 • R. Groot onderhoud gebouwen
 • R. Achterstallig onderhoud wegen
 • R. Achterstallig onderhoud water
 • totaal
 • 1.253
 • 4.021
 • 1.648
 • 4.793
 • 9.030
 • 20.744
*In december zal het voorstel rondom de definitieve keuze voor het financieren van het groot onderhoud via een voorziening of een reserve door PS worden behandeld. Onderdeel daarvan vormt ook het achterstallig onderhoud wat nu in een afzonderlijke reserve is opgenomen. Dit is opnieuw beoordeeld vanuit de recent vastgestelde onderhoudsbeleidskaders. Op basis daarvan zijn we tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud maar van regulier groot onderhoud. Voorgesteld zal dan ook worden om de beschikbare middelen samen te voegen met de middelen voor groot onderhoud.
Print deze pagina