2.3 Weerstandsvermogen

Begroting

Hieronder volgt een samenvatting en de conclusie/uitkomst van het weerstandsvermogen van de provincie Fryslân.

Samenvatting

 • Weerstandsvermogen - bedragen x € 1.000,-
 • Benodigde weerstandscapaciteit (A)
 • Beschikbare weerstandscapaciteit (B)
 • Weerstandsvermogen B/A
 • Weerstandsvermogen B – A
 • Beschikbare weerstandscapaciteit exclusief onbenutte belastingcapaciteit (C)
 • Weerstandsvermogen C/A
 • Weerstandsvermogen C – A
 • Jaarstukken 2019
 • 186.400
 • 349.900
 • 1,88
 • 163.500
 • 315.600
 • 1,69
 • 129.200
 • Begroting 2021
 • 168.700
 • 352.900
 • 2,09
 • 184.200
 • 328.600
 • 1,95
 • 159.100

Toelichting:

De benodigde weerstandscapaciteit is met name afgenomen omdat de berekening vanuit de stresstest lager is dan bij de begroting 2020. Daarbij is de beschikbare weerstandscapaciteit bijna gelijk gebleven en dat geeft een verbeterd weerstandsvermogen.

Conclusie
In de nota weerstandsvermogen is opgenomen dat wanneer het weerstandsvermogen kleiner is dan 1 dat dan heroverweging van reeds gelabelde nieuwe beleidsgelden plaats kan vinden. De berekende beschikbare weerstandscapaciteit is boven de 2 en daarmee is het weerstandsvermogen van de provincie toereikend.

Print deze pagina