Paragraaf 1: Provinciale heffingen

Begroting

De provincie heeft verschillende inkomstenbronnen. Eén van die bronnen is de provinciale heffingen. In afnemende volgorde van omvang bestaan die heffingen uit:

  1. Opcenten op de motorrijtuigenbelasting
  2. Grondwaterbelasting
  3. Leges

De legesverordening is in november 2018 voor het laatst vastgesteld door de Staten. In 2020 zal een start worden gemaakt met de actualisatie van de legesverordening in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet die op 1 januari 2022 van kracht wordt.

Print deze pagina