4. Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Begroting

Hieronder staat de ontwikkeling van de VAR. Conform de afspraak met uw Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Het rekeningsaldo 2019 en de verwachte begrotingssaldi 2020-2024 zijn hieronder opgenomen.

Bij de begroting 2016 is afgesproken dat voortaan het structurele begrotingssaldo (zie 1) niet ingezet zal worden. Het structureel begrotingssaldo bedraagt € 3,0 mln. Aangezien een van de uitgangspunten is dat wij € 5 mln. structurele ruimte willen overhouden voor het college na ons is dit het minimale bedrag wat wij in mindering brengen op de stand van de in te zetten VAR.

Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR altijd € 10 mln. bedraagt, en dat  € 20 mln. beschikbaar is voor de tussenbalans in 2021. Van de € 20 mln. vrije ruimte is, via de 1e bestuursrapportage 2020, reeds € 5 mln. ingezet voor het breed Coronabudget.

Daarmee bedraagt het besteedbaar deel van de VAR aan het eind van deze collegeperiode € 72,9 mln.

VAR (in te zetten)

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Beginsaldo
 • Rekeningresultaat 2019
 • Beschikking over reserve
 • Begrotingssaldo
 • Stand op 31/12 inclusief structureel saldo
 • Begrotingssaldo structureel niet in te zetten
 • Stand op 31/12 exclusief structureel saldo
 • Tussenbalans
 • Minimale stand VAR
 • VAR (besteedbaar)
 • 2020
 • 220,2
 • 90,7
 • -53,9
 • 0,0
 • 257,0
 • 0,0
 • 257,0
 • 2021
 • 257,0
 • -46,7
 • 1,7
 • 212,0
 • -5,0
 • 207,0
 • 2022
 • 207,0
 • -55,4
 • 3,3
 • 154,9
 • -5,0
 • 149,9
 • 2023
 • 149,9
 • -48,9
 • 1,9
 • 102,9
 • -5,0
 • 97,9
 • -15,0
 • -10,0
 • 72,9
 • 2024
 • 97,9
 • -1,0
 • 0,6
 • 97,5
 • -5,0
 • 92,5

Door het verkopen van de obligatieportefeuille met hoge koerswinsten is in 2019 en 2020 ruim € 58 mln. koerswinst gerealiseerd. Dat is € 9 mln. meer dan de obligaties nog zouden opleveren tot het einde van de looptijden. De koerswinsten komen geheel ten gunste van de VAR. De koerswinst van 2019 is reeds verwerkt in de VAR. De verkoop van 2020 wordt verwerkt in de 2e berap 2020. Als gevolg van het verkopen dalen de rentebaten op obligaties in 2021 en volgende jaren tot nul, want deze zijn middels de koerswinsten gerealiseerd.

De opbouw van de beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

Vorming van en beschikking over reserve

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Beschikking over reserve
 • Begroting 2020: dekking negatief begrotingssaldo
 • Begroting 2021: dekking negatief begrotingssaldo
 • Totaal
 • 2020
 • 40,1
 • 13,8
 • 53,9
 • 2021
 • 46,7
 • 46,7
 • 2022
 • 55,4
 • 55,4
 • 2023
 • 48,9
 • 48,9
 • 2024
 • 1,0
 • 1,0
Print deze pagina