2. Financieel kader

Begroting

In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen van het financieel kader nader toegelicht:
1. Onze uitgangspunten
2. Ontwikkeling begrotingssaldo
3. Ontwikkelling baten en lasten
4. Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Print deze pagina