Bijlage 9: Voorstellen Kadernota 2021

Begroting

Voorstellen kadernota 2021 (bedragen x € 1.000)

 • Programma
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • Voorstel
 • Bestuur
 • Programma Rijke Wadden
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Infrastructuur
 • Verlengen bestuursovereenkomst vaarweg Boontjes
 • Omgeving
 • Middelen programma Stikstof, toezicht FUMO
 • Middelen programma Stikstof voor handhaving Omgevingszaken
 • Ontwikkelen gezondheidsmonitor windpark Nij Hiddum-Houw
 • Procesmiddelen NP Drents Friese Wold
 • Mienskip
 • Inzet IMF-regionale samenwerking
 • Bedrijfsvoering
 • Digitaliseringsopgave provincie Fryslân (capaciteit)
 • Procesmiddelen invoering/beheer Omgevingswet
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Provinciale bijdrage provincie Zeeland
 • Totaal voorstellen
 • Totaal (2021-2024)
 • 284
 • 1.200
 • 400
 • 1.012
 • 1.100
 • 203
 • 150
 • 8.040
 • 1.600
 • 300
 • 2.000
 • 16.289
 • Bedrijfs-voering
 • 1.100
 • 53
 • 7.440
 • 800
 • 9.393
 • Totaal excl bedrijfs-voering
 • 284
 • 1.200
 • 400
 • 1.012
 • 150
 • 150
 • 600
 • 800
 • 300
 • 2.000
 • 6.896
 • 2021
 • 142
 • 900
 • 200
 • 253
 • 150
 • 50
 • 150
 • 200
 • 500
 • 2.545
 • 2022
 • 142
 • 100
 • 200
 • 253
 • 50
 • 150
 • 200
 • 500
 • 1.595
 • 2023
 • 100
 • 253
 • 50
 • 150
 • 200
 • 500
 • 1.253
 • 2024 ev
 • 100
 • 253
 • 150
 • 200
 • 500
 • 1.203
Print deze pagina