Bijlage 3: Verloop vaste activa

Begroting

Verloop vaste activa

 • bedragen x € 1.000,-
 • Immateriële vaste activa
 • IMA bijdragen aan activa van derden
 • Overige investeringen met economisch nut
 • MA: gronden en terreinen
 • MA: woonruimten
 • MA: bedrijfsgebouwen
 • MA: vervoermiddelen
 • MA: machines, apparaten en installaties
 • MA: overig
 • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
 • MA: grond-, weg- en waterbouwkundige werken
 • Financiële vaste activa
 • FA: kapitaalverstrekking aan deelnemingen
 • FA: leningen aan openbare lichamen
 • FA: leningen aan deelnemingen
 • FA: overige langlopende leningen
 • FA: uitzettingen nederlands schuldpapier met looptijd > 1 jaar
 • FA: overige uitzettingen
 • totaal vaste activa
 • Rekening 2019
 • 965
 • 40.812
 • 59.316
 • 624
 • 3.404
 • 4.038
 • 108.194
 • 284.820
 • 118.858
 • 57.475
 • 235.769
 • 23.080
 • 9.960
 • 445.142
 • 839.121
 • Begroting 2020
 • 3.642
 • 67.401
 • 67.665
 • 3.869
 • 4.669
 • 6.217
 • 149.820
 • 419.104
 • 158.217
 • 55.875
 • 272.665
 • 29.819
 • 516.576
 • 1.089.142
 • Begroting 2021
 • 3.680
 • 66.760
 • 67.561
 • 3.660
 • 3.202
 • 5.644
 • 146.825
 • 427.445
 • 158.217
 • 54.275
 • 273.393
 • 46.312
 • 532.197
 • 1.110.147
 • Begroting 2022
 • 1.354
 • 66.668
 • 64.028
 • 3.446
 • 1.826
 • 5.070
 • 141.039
 • 428.771
 • 158.217
 • 52.675
 • 269.447
 • 44.417
 • 524.756
 • 1.095.921
 • Begroting 2023
 • 0
 • 66.577
 • 60.503
 • 3.242
 • 952
 • 4.581
 • 135.855
 • 425.253
 • 158.217
 • 44.075
 • 264.936
 • 37.792
 • 505.020
 • 1.066.128
 • Begroting 2024
 • 0
 • 66.486
 • 58.105
 • 3.045
 • 663
 • 4.091
 • 132.289
 • 433.101
 • 158.217
 • 22.475
 • 260.428
 • 36.394
 • 477.514
 • 1.043.004
Print deze pagina