Programma 5: Mienskip

Begroting

Programma 5: Mienskip

Lasten en baten

Van 1e berap 2020 naar begroting 2021

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2020 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 24-6-2020:
 • - 5 Jaarstukken 2019 Provincie
 • - 7 Ramtnota 2021
 • - I 10 IPO en BIJ12 deelnemersbijdrage 2020 en verder
 • - I 11 Proceskosten 2e Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer
 • - I 12 Organisatiekosten ANNO II
 • - II 3 Vrijval Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen
 • - II 4 Vrijval Skriuwersboun
 • - II 5 Vrijval Herbestemmingsregeling
 • - IV 4 Fase 2 Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • - V A 5 Bestedingsritme Holwerd aan Zee
 • - V B 8 Bestedingsritme Monitoring Aandachtsgebieden
 • - V B 9 Bestedingsritme Cofinanciering rijksbijdrage monumenten
 • - V B 10 Bestedingsritme Museum Hindeloopen
 • - V B 11 Bestedingsritme Projectsubsidie sociale leefbaarheid
 • - V B 12 Bestedingsritme Zwembad De Welle
 • - V B 13 Bestedingsritme Transitiefonds leefbare fysieke omgeving
 • - V B 14 Bestedingsritme Procesgelden DOM's
 • - V B 15 Bestedingsritme Breedtesport
 • - VI 12 Ticketrisico's culturele producties
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2021
 • Baten begroting t/m 1e berap 2020 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2021
 • Lasten - Baten
 • 2020
 • 71.485
 • 100
 • 0
 • 12
 • 50
 • 238
 • -78
 • -4
 • -174
 • 0
 • 200
 • 20
 • -106
 • -400
 • 80
 • -7.000
 • -395
 • -50
 • 10
 • 1.023
 • 150
 • 0
 • 173
 • -6.151
 • 65.334
 • 936
 • 150
 • 150
 • 1.086
 • 64.248
 • 2021
 • 51.777
 • 0
 • 150
 • 8
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • -100
 • -443
 • -100
 • -20
 • -106
 • 300
 • 40
 • 0
 • 86
 • -150
 • -10
 • 0
 • 0
 • 546
 • 150
 • 401
 • 52.178
 • 20
 • 0
 • 0
 • 20
 • 52.158
 • 2022
 • 45.660
 • 0
 • 150
 • 10
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 354
 • -100
 • 0
 • 10
 • 0
 • -60
 • 4.000
 • 349
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 545
 • 150
 • 5.558
 • 51.219
 • 20
 • 0
 • 0
 • 20
 • 51.199
 • 2023
 • 44.592
 • 0
 • 150
 • 10
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 100
 • -60
 • 3.000
 • -40
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 546
 • 150
 • 4.016
 • 48.608
 • 20
 • 0
 • 0
 • 20
 • 48.588
 • 2024
 • 37.543
 • 0
 • 150
 • 10
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 89
 • 0
 • 0
 • 194
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 546
 • 0
 • 988
 • 38.531
 • 20
 • 0
 • 0
 • 20
 • 38.512
Print deze pagina