Programma 3: Omgeving

Begroting

Programma 3: Omgeving

Lasten en baten

Van 1e berap 2020 naar begroting 2021

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2020 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 17-6-2020:
 • - 8 Concept Regionale Energie Strategie (RES)
 • PS 24-6-2020:
 • - 5 Jaarstukken 2019 Provincie
 • - 7 Ramtnota 2021
 • - I 3 Bijdrage Omgevingsdienst Groningen 2020 (ODG Brzo Noord)
 • - I 4 Structurele bijdrage aan de FUMO
 • - I 5 Uitvoering wettelijke VTH taken
 • - I 6 Rente en aflossing convenant leningen Groenfonds reparatie afronding
 • - I 7 Uitvoering IJsselmeeragenda 2050
 • - I 8 Bijdrage IPO - Programma Stikstof
 • - I 10 IPO en BIJ12 deelnemersbijdrage 2020 en verder
 • - I 15 Capaciteit programma Stikstof Fryslân
 • - V A 1 Bestedingsritme Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen
 • - V A 2 Bestedingsritme Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust
 • - V A 3 Samenvoegen budgetten Transitiefonds landbouw en Natuurinclusieve landbouw en Bestedingsritme Transitie Natuurinclusieve landbouw
 • - V B 1 Bestedingsritme Weidevogelbeleid
 • - V B 2 Bestedingsritme Regiodeal Natuurinclusieve landbouw
 • - VI 3 Bestedingsritme reserve Natuurpact 2014 (Natura 2000)
 • - VI 4 Bestedingsritme reserve Natuurpact
 • - VI 5 Bestedingsritme DNA Vismigratierivier Testfaciliteit
 • - VI 6 Bestedingsritme DNA Vismigratie LIFE
 • - VI 7 Bestedingsritme DNA Vismigratierivier deel 2
 • - VI 8 Wijziging besteding middelen Backbone DNA
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS nominaal
 • GS voorwaardelijk
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2021
 • Baten begroting t/m 1e berap 2020 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 24-6-2020:
 • - I 9 Aanpassing leges inkomsten
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS nominaal
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2021
 • Lasten - Baten
 • 2020
 • 152.454
 • 123
 • 170
 • 0
 • 45
 • 730
 • 173
 • 5
 • 100
 • 364
 • 619
 • 100
 • -540
 • -1.300
 • -681
 • -700
 • -2.192
 • -2.173
 • 2.465
 • -2.772
 • -1.081
 • -4.399
 • -500
 • 850
 • 0
 • 122
 • -10.470
 • 141.984
 • 15.013
 • -271
 • 850
 • 0
 • 579
 • 15.592
 • 126.392
 • 2021
 • 93.335
 • 0
 • 0
 • 453
 • 45
 • 730
 • 173
 • 5
 • 100
 • 0
 • 453
 • 0
 • 0
 • 400
 • -474
 • 700
 • 650
 • 33
 • -1.307
 • 342
 • 38
 • -7.567
 • 250
 • 200
 • 851
 • 62
 • -3.863
 • 89.473
 • 8.939
 • -271
 • 200
 • 1
 • -70
 • 8.869
 • 80.604
 • 2022
 • 75.209
 • 0
 • 0
 • 303
 • 45
 • 730
 • 173
 • 5
 • 100
 • 0
 • 545
 • 0
 • 300
 • 300
 • 575
 • 0
 • 1.150
 • 2.127
 • -1.493
 • 2.429
 • 1.043
 • 7.551
 • 250
 • 200
 • 851
 • 91
 • 17.275
 • 92.484
 • 5.062
 • -271
 • 200
 • 1
 • -70
 • 4.992
 • 87.492
 • 2023
 • 67.962
 • 0
 • 0
 • 303
 • 45
 • 730
 • 173
 • 5
 • 100
 • 0
 • 533
 • 0
 • 240
 • 300
 • 580
 • 0
 • 392
 • 13
 • -1.570
 • 0
 • 0
 • 4.415
 • 0
 • 0
 • 851
 • 0
 • 7.110
 • 75.071
 • 4.775
 • -271
 • 0
 • 1
 • -270
 • 4.505
 • 70.567
 • 2024
 • 57.398
 • 0
 • 0
 • 253
 • 45
 • 730
 • 173
 • 0
 • 0
 • 0
 • 533
 • 0
 • 0
 • 300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1.702
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 851
 • 30
 • 1.213
 • 58.611
 • 1.543
 • -271
 • 0
 • 1
 • -270
 • 1.272
 • 57.339
Print deze pagina