Programma 2: Infrastructuur

Begroting

Programma 2: Infrastructuur

Lasten en baten

Van 1e berap 2020 naar begroting 2021

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2020 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 22-4-2020:
 • - 8 Evaluatie beleidskaders onderhoud
 • PS 27-5-2020:
 • - 15 Omzetting huidige voorzieningen groot en achterstallig onderhoud wegen, water en gebouwen naar bestemmingsreserves
 • PS 17-6-2020:
 • - 7 Bestjoersoerienkomst slûs Koarnwertersân
 • PS 24-6-2020:
 • - 7 Ramtnota 2021
 • - I 2 Aanpassing begroting concessie OV naar prijspeil 2018
 • - I 10 IPO en BIJ12 deelnemersbijdrage 2020 en verder
 • - II 1 Inkomsten, vrijval, ophoging en bestedingsritme wijziging RSP budget concrete projecten
 • - IV 2 Samenwerkingsovereenkomst regionale aanpak laadinfrastructuur
 • - IV 4 Fase 2 Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • - VI 1 Bestedingsritme Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • - VI 2 Uitvoeringsovereenkomst tijdelijke oplossing 4e trein Sneek
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • GS investeringen
 • GS nominaal
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2021
 • Baten begroting t/m 1e berap 2020 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 24-6-2020:
 • - II 1 Inkomsten, vrijval, ophoging en bestedingsritme wijziging RSP budget concrete projecten
 • - IV 2 Samenwerkingsovereenkomst regionale aanpak laadinfrastructuur
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • GS nominaal
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2021
 • Lasten - Baten
 • 2020
 • 132.087
 • -720
 • -1.941
 • -2.500
 • 625
 • 196
 • 109
 • 10.215
 • 1.690
 • 0
 • -593
 • 447
 • 0
 • 651
 • -6.049
 • 0
 • 2.130
 • 134.217
 • 9.510
 • 17.729
 • 1.593
 • 0
 • 651
 • 0
 • 19.972
 • 29.482
 • 104.735
 • 2021
 • 106.939
 • -732
 • -2.042
 • 1.000
 • 781
 • 200
 • 81
 • 4.000
 • 84
 • 443
 • 1.000
 • 0
 • 84
 • -49
 • -445
 • 1.735
 • 6.139
 • 113.078
 • 8.517
 • 0
 • 84
 • 0
 • -49
 • 50
 • 85
 • 8.602
 • 104.476
 • 2022
 • 109.432
 • -732
 • -2.002
 • 1.500
 • 764
 • 200
 • 117
 • 1.116
 • 84
 • 0
 • 1.000
 • 0
 • 136
 • -49
 • -132
 • 1.737
 • 3.738
 • 113.171
 • 7.667
 • 0
 • 84
 • 0
 • -49
 • 50
 • 85
 • 7.752
 • 105.418
 • 2023
 • 98.315
 • -732
 • -9.124
 • 0
 • 309
 • 200
 • 112
 • 0
 • 84
 • 0
 • -1.407
 • 0
 • 237
 • -49
 • -122
 • 1.676
 • -8.816
 • 89.499
 • 4.408
 • 0
 • 84
 • 0
 • -49
 • 50
 • 85
 • 4.493
 • 85.006
 • 2024
 • 91.817
 • -732
 • -9.124
 • 0
 • 309
 • 200
 • 112
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 530
 • 0
 • -122
 • 1.676
 • -7.151
 • 84.666
 • 2.617
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50
 • 50
 • 2.667
 • 81.999
Print deze pagina