Bijlage 2: Begrotingshistorie per programma

Begroting

In deze bijlage worden per beleidsprogramma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming 1e berap 2020 en de begroting 2021.

Print deze pagina