Bijlage 11: Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld

Begroting

Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld

 • Taakveld
 • Totaal 0.1
 • Totaal 0.2
 • Totaal 0.3
 • Totaal 0.4
 • Totaal 0.5
 • Totaal 0.6
 • Totaal 0.8
 • Totaal 0.9
 • Totaal 1.1
 • Totaal 1.2
 • Totaal 1.4
 • Totaal 1.5
 • Totaal 1.6
 • Totaal 1.9
 • Totaal 2.1
 • Totaal 2.2
 • Totaal 2.3
 • Totaal 2.9
 • Totaal 3.1
 • Totaal 3.2
 • Totaal 3.3
 • Totaal 3.4
 • Totaal 3.5
 • Totaal 3.9
 • Totaal 4.1
 • Totaal 4.3
 • Totaal 4.4
 • Totaal 4.5
 • Totaal 4.6
 • Totaal 4.9
 • Totaal 5.1
 • Totaal 5.2
 • Totaal 5.3
 • Totaal 5.9
 • Totaal 6.1
 • Totaal 6.2
 • Totaal 6.3
 • Totaal 6.4
 • Totaal 6.9
 • Totaal 7.1
 • Totaal 7.2
 • Totaal 8.1
 • Totaal 8.2
 • Totaal 8.3
 • Totaal 8.9
 • Eindtotaal
 • Omschrijving taakveld - Bedragen x € 1.000,-
 • Uitkering provinciefonds
 • Opbrengst provinciale belastingen
 • Geldleningen en uitzettingen
 • Deelnemingen
 • Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten
 • Overhead
 • Mutaties reserves
 • Resultaat
 • Provinciale Staten
 • Gedeputeerde Staten
 • Bestuurlijke organisatie
 • Interbestuurlijk toezicht op de regio
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuur, overige baten en lasten
 • Landwegen
 • Waterwegen
 • Openbaar vervoer
 • Verkeer en vervoer, overige baten en lasten
 • Waterkeringen
 • Kwantiteit oppervlaktewater
 • Kwantiteit grondwater
 • Kwaliteit oppervlaktewater
 • Kwaliteit grondwater
 • Water, overige baten en lasten
 • Bodembescherming
 • Geluidhinder
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Ontgronding
 • Duurzaamheid
 • Milieu, overige baten en lasten
 • Natuurontwikkeling
 • Beheer natuurgebieden
 • Beheer flora en fauna
 • Natuur, overige baten en lasten
 • Agrarische aangelegenheden
 • Logistiek
 • Kennis en innovatie
 • Recreatie en toerisme
 • Regionale economie, overige baten en lasten
 • Cultuur
 • Maatschappij
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Stedelijke vernieuwing
 • Ruimte, overige baten en lasten
 • Begroot U 2020
 • 0
 • 0
 • 2.077
 • 840
 • 4.935
 • 37.021
 • 109.607
 • 0
 • 3.534
 • 2.105
 • 23
 • 464
 • 32
 • 4.938
 • 59.547
 • 17.654
 • 57.568
 • 10.527
 • 10.725
 • 7.287
 • 945
 • 134
 • 122
 • 4.876
 • 9.314
 • 275
 • 8.361
 • 0
 • 9.268
 • 1.363
 • 24.491
 • 44.417
 • 15.643
 • 709
 • 16.956
 • 0
 • 40.875
 • 14.814
 • 43.122
 • 37.805
 • 8.098
 • 21.092
 • 559
 • 2.231
 • 417
 • 634.769
 • Begroot U 2021
 • 0
 • 0
 • 2.352
 • 875
 • 3.588
 • 40.834
 • 29.227
 • 1.702
 • 3.466
 • 2.112
 • 924
 • 444
 • 32
 • 4.341
 • 46.357
 • 17.115
 • 60.190
 • 8.561
 • 1.150
 • 9.055
 • 938
 • 130
 • 119
 • 1.553
 • 213
 • 0
 • 8.493
 • 0
 • 6.779
 • 1.314
 • 14.308
 • 34.305
 • 15.626
 • 649
 • 4.480
 • 0
 • 18.406
 • 9.643
 • 38.636
 • 36.779
 • 9.529
 • 22.987
 • 209
 • 662
 • 330
 • 458.412
 • Begroot U 2022
 • 0
 • 0
 • 2.327
 • 502
 • 7.603
 • 39.277
 • 25.648
 • 3.308
 • 3.415
 • 2.112
 • 124
 • 431
 • 32
 • 4.227
 • 46.463
 • 19.895
 • 59.214
 • 8.561
 • 1.648
 • 6.550
 • 934
 • 127
 • 117
 • 1.358
 • 208
 • 0
 • 8.489
 • 0
 • 15.472
 • 1.333
 • 11.021
 • 32.926
 • 14.912
 • 650
 • 8.697
 • 0
 • 18.421
 • 7.584
 • 33.182
 • 36.237
 • 11.210
 • 11.673
 • 205
 • 633
 • 374
 • 447.097
 • Begroot U 2023
 • 0
 • 0
 • 1.992
 • 113
 • 12.643
 • 38.896
 • 22.492
 • 1.917
 • 3.415
 • 2.112
 • 124
 • 425
 • 32
 • 4.056
 • 29.431
 • 10.107
 • 57.674
 • 7.715
 • 147
 • 4.748
 • 931
 • 126
 • 116
 • 1.353
 • 205
 • 0
 • 8.487
 • 0
 • 8.458
 • 1.326
 • 10.689
 • 30.005
 • 14.405
 • 640
 • 12.151
 • 0
 • 17.091
 • 6.854
 • 32.700
 • 36.326
 • 10.248
 • 7.924
 • 203
 • 624
 • 368
 • 399.264
 • Begroot U 2024
 • 0
 • 0
 • 2.021
 • 115
 • 17.788
 • 35.245
 • 16.183
 • 581
 • 3.405
 • 2.112
 • 124
 • 389
 • 32
 • 3.765
 • 27.308
 • 9.105
 • 56.579
 • 5.806
 • 140
 • 1.706
 • 920
 • 117
 • 110
 • 1.224
 • 189
 • 0
 • 8.475
 • 0
 • 1.103
 • 1.303
 • 9.971
 • 28.412
 • 12.215
 • 596
 • 269
 • 0
 • 3.790
 • 3.510
 • 29.073
 • 34.093
 • 6.846
 • 2.847
 • 190
 • 572
 • 366
 • 328.596
 • Begroot I 2020
 • 215.073
 • 71.111
 • 9.194
 • 14.481
 • 841
 • 2.862
 • 269.358
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.201
 • 24.641
 • 1.955
 • 3.015
 • 615
 • 408
 • 0
 • 731
 • 0
 • 0
 • 80
 • 0
 • 0
 • 82
 • 86
 • 9.527
 • 26
 • 1.466
 • 640
 • 259
 • 0
 • 50
 • 0
 • 3.015
 • 2.691
 • 350
 • 266
 • 500
 • 226
 • 0
 • 0
 • 0
 • 634.769
 • Begroot I 2021
 • 217.704
 • 71.111
 • 7.619
 • 10.142
 • 64
 • 2.025
 • 125.937
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.074
 • 5.208
 • 1.618
 • 2.557
 • 37
 • 0
 • 0
 • 731
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 83
 • 86
 • 5.458
 • 27
 • 665
 • 645
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 571
 • 5.000
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 458.412
 • Begroot I 2022
 • 217.770
 • 71.111
 • 5.601
 • 7.642
 • 62
 • 2.006
 • 122.797
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.074
 • 5.208
 • 600
 • 1.707
 • 37
 • 0
 • 0
 • 731
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 83
 • 86
 • 8.600
 • 27
 • 665
 • 670
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 571
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 447.097
 • Begroot I 2023
 • 219.456
 • 71.111
 • 4.975
 • 7.642
 • 61
 • 2.000
 • 77.627
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.074
 • 1.078
 • 638
 • 2.577
 • 37
 • 0
 • 0
 • 731
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 83
 • 86
 • 8.044
 • 27
 • 665
 • 742
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 571
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 399.264
 • Begroot I 2024
 • 220.975
 • 72.418
 • 4.687
 • 7.642
 • 59
 • 878
 • 10.686
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.074
 • 173
 • 638
 • 1.657
 • 37
 • 0
 • 0
 • 731
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 83
 • 86
 • 6.000
 • 27
 • 0
 • 220
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 486
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 328.596
Print deze pagina