Bijlage 1: Onderhanden en opgeleverde investeringen

Begroting

Onderhanden en opgeleverde investeringen

 • Activa
 • Totaal Automatisering
 • Totaal Gladheidsbestrijding
 • Totaal Huisvesting
 • Totaal Voer- en vaartuigen
 • Totaal Bedrijfsmiddelen
 • Totaal Financiële vaste activa
 • Totaal Financiële vaste activa
 • Totaal Grondbeleid
 • Totaal Grondbeleid
 • Totaal Afstandsbediening
 • Totaal Friese Meren Projecten
 • Totaal Kunstwerken (MPK)
 • Totaal Majeure projecten
 • Totaal Afstandsbediening
 • Totaal Fietspaden
 • Totaal Overige projecten
 • Totaal Reguliere en kleine projecten
 • Totaal Projecten niet geactiveerd
 • Totaal Rijksprojecten
 • Totaal infrastructurele werken
 • Eindtotaal
 • boekwaarde 1-1-2020
 • 206.520
 • 0
 • 10.249
 • 156.697
 • 373.467
 • 366.983.332
 • 366.983.332
 • 66.765.905
 • 66.765.905
 • 4.053.434
 • 5.501.107
 • 42.517.329
 • 738.929.453
 • 11.967.072
 • 2.590.080
 • 2.343.531
 • 69.897.128
 • 263.389.718
 • 222.150.439
 • 1.363.339.291
 • 1.797.461.995
 • uitgaven 2020
 • 2.163.500
 • 129.800
 • 209.800
 • 3.719.200
 • 6.222.300
 • 110.431.800
 • 110.431.800
 • 19.635.700
 • 19.635.700
 • 4.811.600
 • 76.500
 • 25.915.900
 • 61.107.700
 • 24.388.700
 • 3.386.500
 • 27.621.000
 • 47.646.100
 • 16.542.800
 • 13.990.700
 • 225.487.500
 • 361.777.300
 • uitgaven 2021
 • 7.000
 • 0
 • 0
 • 10.000
 • 17.000
 • 20.348.000
 • 20.348.000
 • 0
 • 0
 • 3.518.400
 • 0
 • 16.389.400
 • 4.399.700
 • 10.216.400
 • 2.687.500
 • 2.600.000
 • 2.322.100
 • 3.682.800
 • 3.680.300
 • 49.496.600
 • 69.861.600
 • uitgaven 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 478.200
 • 478.200
 • 0
 • 0
 • 2.809.400
 • 0
 • 10.379.000
 • 200.000
 • 2.066.200
 • 0
 • 5.000.000
 • 640.000
 • 0
 • 0
 • 21.094.600
 • 21.572.800
 • uitgaven 2023
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 89.800
 • 89.800
 • 0
 • 0
 • 2.165.900
 • 0
 • 6.890.800
 • 0
 • 2.577.600
 • 0
 • 26.000.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 37.634.300
 • 37.724.100
 • uitgaven 2024
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 93.600
 • 93.600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20.773.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30.000.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50.773.500
 • 50.867.100
 • totale uitgaven
 • 2.377.020
 • 129.800
 • 220.049
 • 3.885.897
 • 6.612.767
 • 498.518.332
 • 498.518.332
 • 86.401.605
 • 86.401.605
 • 17.358.734
 • 5.577.607
 • 140.154.129
 • 804.636.853
 • 51.215.972
 • 8.664.080
 • 123.564.531
 • 120.505.328
 • 283.615.318
 • 239.821.439
 • 1.795.113.991
 • 2.386.646.695
 • boekwaarde 1-1-2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.870.223
 • 8.870.223
 • 15.619.251
 • 15.619.251
 • 220
 • 4.978.052
 • 2.086.350
 • 483.075.289
 • 4.588.092
 • 0
 • 32.067
 • 20.138.220
 • 184.359.129
 • 164.229.804
 • 863.487.222
 • 887.976.696
 • inkomsten 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.197.500
 • 4.197.500
 • -10.002.800
 • -10.002.800
 • 270.700
 • 109.000
 • 3.550.400
 • 21.939.300
 • 11.610.300
 • 0
 • 2.778.300
 • 6.567.000
 • 17.770.700
 • 11.043.000
 • 75.638.700
 • 69.833.400
 • inkomsten 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.147.300
 • 3.147.300
 • 550.000
 • 550.000
 • 322.900
 • 0
 • 3.000.000
 • 4.860.900
 • 7.616.900
 • 0
 • 2.000.000
 • 967.500
 • 5.074.900
 • 3.000.000
 • 26.843.100
 • 30.540.400
 • inkomsten 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.338.800
 • 6.338.800
 • 0
 • 0
 • 3.360.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.903.600
 • 0
 • 5.000.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.263.600
 • 16.602.400
 • inkomsten 2023
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11.246.000
 • 11.246.000
 • 0
 • 0
 • 1.764.200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.095.800
 • 0
 • 26.000.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 29.860.000
 • 41.106.000
 • inkomsten 2024
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.019.900
 • 6.019.900
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30.000.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30.000.000
 • 36.019.900
 • totale inkomsten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 45.575.723
 • 45.575.723
 • 6.166.451
 • 6.166.451
 • 5.718.020
 • 5.087.052
 • 8.636.750
 • 509.875.489
 • 27.814.692
 • 0
 • 95.810.367
 • 27.672.720
 • 207.204.729
 • 178.272.804
 • 1.066.092.622
 • 1.117.834.796
 • aanschafwaarde totaal
 • 2.377.020
 • 129.800
 • 220.049
 • 3.885.897
 • 6.612.767
 • 452.942.609
 • 452.942.609
 • 80.235.154
 • 80.235.154
 • 11.640.714
 • 490.555
 • 131.517.379
 • 294.761.365
 • 23.401.280
 • 8.664.080
 • 27.754.163
 • 92.832.608
 • 76.410.589
 • 61.548.635
 • 729.021.369
 • 1.268.811.898

Een uitgebreid investeringen overzicht kunt u bekijken door hier te klikken.

Print deze pagina