Samenvatting

Tweede bestuursrapportage

Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het eind van 2020 ten opzichte van de begroting 2020. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 september en de vastgelegde verplichtingen die in 2020 tot betaling leiden.

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Programma 1 - Bestuur
 • Programma 2 - Infrastructuur
 • Programma 3 – Omgeving
 • Programma 4 – Economie
 • Programma 5 - Mienskip
 • Programma 6 - Bedrijfsvoering
 • Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Programma 1 - Bestuur
 • Programma 2 - Infrastructuur
 • Programma 3 – Omgeving
 • Programma 4 – Economie
 • Programma 5 - Mienskip
 • Programma 6 - Bedrijfsvoering
 • Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal Baten
 • Lasten - Baten
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Begrotingssaldo positief
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 36.750
 • 135.217
 • 142.806
 • 51.846
 • 66.339
 • 76.069
 • 18.650
 • 527.676
 • 640
 • 30.482
 • 16.481
 • 5.540
 • 1.355
 • 2.334
 • 315.209
 • 372.040
 • 155.636
 • 109.553
 • 269.358
 • -4.169
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 70
 • -11.447
 • -28.926
 • -10.201
 • 1.654
 • -354
 • -2.661
 • -51.865
 • 0
 • 0
 • -286
 • 232
 • 0
 • 0
 • 232
 • 179
 • -52.044
 • 14.070
 • -35.991
 • -1.982
 • Realisatie per 1-9
 • 24.546
 • 53.269
 • 32.341
 • 15.469
 • 30.658
 • 53.998
 • 1.899
 • 212.179
 • 275
 • 21.362
 • 4.222
 • 2.575
 • 511
 • 1.241
 • 212.458
 • 242.643
 • -30.464
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 8.940
 • 30.431
 • 34.569
 • 16.217
 • 14.474
 • 16.067
 • 20
 • 120.717
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 120.717
 • Saldo
 • 3.334
 • 40.069
 • 46.970
 • 9.960
 • 22.861
 • 5.650
 • 14.071
 • 142.915
 • 366
 • 9.120
 • 11.973
 • 3.196
 • 843
 • 1.093
 • 102.984
 • 129.576
 • 13.339

Begrotingssaldo na wijziging

 • (bedragen x € 1 miljoen)
 • Begrotingssaldo bij begroting 2021
 • GS wijziging 2e berap 2020
 • Begrotingssaldo
 • PS wijziging 2e berap 2020
 • Begrotingssaldo na wijziging
 • 2020
 • 0,0
 • 4,2
 • 4,2
 • 2,0
 • 6,2
 • 2021
 • 1,7
 • -0,3
 • 1,4
 • -0,7
 • 0,7
 • 2022
 • 3,3
 • -0,4
 • 2,9
 • -0,3
 • 2,6
 • 2023
 • 1,9
 • -0,4
 • 1,5
 • -0,2
 • 1,3
 • 2024
 • 0,6
 • -0,4
 • 0,2
 • -0,1
 • 0,1

Inzicht in vrijval
Om u inzicht te geven in de vrijval, als wel de voorstellen ten laste van het begrotingssaldo en het totaal van wijzigingen van het bestedingsritme is onderstaande tabel opgenomen.

 • (bedragen x € 1 miljoen)
 • Vrijval
 • Voorstellen tlv begrotingssaldo
 • Bestedingsritme tijdelijke budgetten
 • Mutaties reserves
 • 2020
 • 1
 • 1
 • -30
 • -20
 • 2021
 • 0
 • -1
 • 20
 • 20
 • 2022
 • 0
 • 0
 • 4
 • 5
 • 2023
 • 0
 • 0
 • 5
 • 13
 • 2024
 • 0
 • 0
 • 1
 • 12

Het totaaloverzicht van de begrotingswijzigingen is opgenomen bij het onderdeel financiën, “voorstel begrotingswijzigingen PS”. De wijzigingen zelf, inclusief een nadere toelichting op de nummering van de begrotingswijzigingen, is opgenomen in bijlage I “begrotingswijzigingen PS” (is in pdf onderdeel begrotingswijzigingen PS).

Bij de begrotingswijzigingen die onder het mandaat van Gedeputeerde Staten vallen kan ook sprake zijn van een meevaller of kunnen kosten ten laste van het begrotingssaldo worden gebracht. Bij het onderdeel financiën “rapportage wijzigingen onder mandaat GS” (is in pdf onderdeel begrotingswijzigingen GS) zijn deze begrotingswijzingen, inclusief toelichting, opgenomen.

Print deze pagina