1. Overzicht Grote projecten

Tweede bestuursrapportage

Infrastructurele projecten
Bij de grote infrastructurele projecten gaat het om de volgende projecten:
1   N381 Drachten-Drentse grens
2   Spoorprojecten
2a Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
2b Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
2c Station Werpsterhoeke
2d Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Gewenste resultaten

Verwacht je dat eind 2020 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2020 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2019 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2020 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
1 N381 Drachten-Drentse grens
2 Spoorwegen
2a Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
2b Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Groningen
2c Station Werpsterhoeke
2d Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Sneek

Overige projecten
3   Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
4   RUG / Campus Fryslân
5   Leeuwarden Fryslân 2028
6   Europese watertechnologiehub
7   De Nieuwe Afsluitdijk
7a Sluis Kornwerderzand
8   Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
9   Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
10 Uitvoering natuuropgave
11  Breed cofinancieringsbudget
12  Corona maatregelen provincie

Gewenste resultaten

Verwacht je dat eind 2020 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2020 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2019 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2020 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
3 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
4 RUG/Campus Fryslân
5 Leeuwarden Fryslân 2028
6 Europese watertechnologiehub
7 De Nieuwe Afsluitdijk
7a Sluis Kornwerderzand
8 Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
9 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
10 Uitvoering natuuropgave
11 Breed Cofinancieringsbudget
12 Corona maatregelen provincie
Print deze pagina