Paragraaf Grote projecten

Tweede bestuursrapportage

In deze paragraaf staan alle grote projecten in de provincie Fryslân. Provinciale Sta­ten hebben bepaald welke projecten zijn opgenomen. De verantwoording gebeurt aan de hand van de volgende vragen:

  • Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2020 genomen?
  • Wat heeft het gekost?
  • Hebben wij bereikt wat wij wilden bereiken?
  • Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?
Print deze pagina