Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Tweede bestuursrapportage

Op basis van de nota uitvoering hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen.

1) Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • Baten
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2020
 • 1.000
 • 883
 • 286
 • 269
 • 52
 • 2.490
 • 1.000
 • 889
 • 280
 • 269
 • 52
 • 2.490
 • 2021
 • 95
 • 95
 • 95
 • 95
 • 2022
 • 14
 • 1.740
 • 1.754
 • 14
 • 1.740
 • 1.754
 • 2023
 • 32
 • 4.914
 • 4.946
 • 32
 • 4.914
 • 4.946
 • 2024
 • 32
 • 1.324
 • 1.356
 • 32
 • 1.324
 • 1.356

Overlopende passiva x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Omschrijving
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Totaal lasten
 • 2020
 • 1.000
 • 1.000
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024

2) Investeringen

Verschuivingen en bijdrage derden met betrekking tot investeringen worden hier opgenomen. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie opgenomen.

Investeringen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • Baten
 • 2
 • 3
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Totaal lasten
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Totaal baten
 • 2020
 • -132
 • 246
 • 114
 • -432
 • 83
 • -349
 • 2021
 • 2.299
 • 2.299
 • -100
 • 163
 • 63
 • 2022
 • 2023
 • 2024

3) Nominaal

Op basis van de nota uitvoering begroting kunnen wij nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 5
 • 5
 • Omschrijving
 • Fryske Akademy
 • Fryske Akademy
 • Totaal lasten
 • 2020
 • -37
 • 37
 • 0
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024

4) Financieel kader

Op basis van de nota uitvoering begroting kunnen wij periodiek rente toerekeningen  actualiseren op basis van nieuw inzicht in de ontwikkeling van uitgaven en inkomsten.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 3
 • 7
 • Baten
 • 7
 • Omschrijving
 • Reserve risicobuffer vorming reserve
 • Reserve risicobuffer vorming reserve
 • Begrotingssaldo
 • Totaal lasten
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2020
 • -103
 • 49
 • 4.169
 • 4.115
 • 4.115
 • 4.115
 • 2021
 • -101
 • -299
 • -400
 • -400
 • -400
 • 2022
 • 5
 • -405
 • -400
 • -400
 • -400
 • 2023
 • -400
 • -400
 • -400
 • -400
 • 2024
 • -400
 • -400
 • -400
 • -400

Reserve x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • Omschrijving
 • Totaal lasten
 • Reserve risicobuffer vorming reserve
 • Totaal baten
 • 2019
 • -54
 • -54
 • 2020
 • -101
 • -101
 • 2021
 • 5
 • 5
 • 2022
 • 2023

5) Schuiven binnen breed corona budget

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 5
 • 7
 • Omschrijving
 • Mienskip
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • 2020
 • 250
 • -250
 • 0
 • 2021
 • 0
 • 2022
 • 0
 • 2023
 • 0
 • 2024
 • 0

6) Schuiven binnen programma

Binnen de programma’s zijn enkele budgetten verschoven. In onderstaande tabel zijn deze budgetten benoemd.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • Omschrijving
 • Fryske Deal
 • Energiebesparingsmaatregelen
 • Plaatsing zonnepanelen
 • Asbestverwijdering
 • Arbeidsmarkt / onderwijs SNN
 • Agenda economie
 • Totaal lasten
 • 2020
 • 200
 • -200
 • 40
 • -40
 • 42
 • -42
 • 0
 • 2021
 • 0
 • 2022
 • 0
 • 2023
 • 0
 • 2024
 • 0

7) Mutatie binnen reserve Breed Cofinancieringsbudget

In onderstaande tabel zijn de mutaties binnen de reserve Breed Cofinancieringsbudget per onderdeel opgenomen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • Omschrijving
 • R. BCB EU Interreg VB Inland Waterway Transp solut
 • R. BCB EU Project Fryslan Fernijt IV
 • R. BCB EU Waddenf Duurz-cult getijdenlands De Grie
 • R. BCB EU Waddenf Zilte aardappelketen Waddenregio
 • R. BCB P3 POP 3 SP mr 7 innovaties
 • R. BCB P3 POP 3 SP mr 3 JoLa jonge landbouwers
 • R. BCB P3 POP 3 SP mr 8 EIP grote projecten
 • R. BCB P3 POP 3 SP mr 1 trainingen
 • R. BCB P3 POP 3 Overcommittering
 • R. BCB EU Interreg VB BIOCAS
 • R. BCB EU Interreg VB Inno-Quarters
 • R. BCB EU Waddenf Blauw Afval Groene Waarde
 • R. BCB EU EFRO/EZ Project Fresh Water Mill
 • R. BCB EU EFRO/EZ Project Hydrowash-HW200
 • R. BCB EU Interreg Europe Islands of Innovations
 • R. BCB EU Interreg VB Futures by design
 • R. BCB EU Interreg Europe Iwatermap
 • R. BCB EU Interreg VB Noordzeeproject BEESPOKE
 • R. BCB EU Interreg VB Prowad Link
 • R. BCB EU EFRO/EZ Europa GS voorw
 • R. BCB EU Waddenf ambassadeurs werelderfgoed
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • 2020
 • -13
 • 337
 • -26
 • -6
 • -170
 • -44
 • 14
 • -252
 • 453
 • -74
 • -78
 • 18
 • -81
 • -16
 • -16
 • -51
 • -22
 • -54
 • -29
 • 126
 • -16
 • 0
 • 0
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024

8) Bedrijfsvoering

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten bedrijfsvoeringskosten toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 1
 • 6
 • 7
 • Omschrijving
 • Bestuur
 • Bedrijfsvoering
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • 2020
 • 2021
 • 106
 • -53
 • -53
 • 0
 • 2022
 • 157
 • -104
 • -53
 • 0
 • 2023
 • 157
 • -104
 • -53
 • 0
 • 2024
 • 157
 • -104
 • -53
 • 0
Print deze pagina