Onderdeel 3: Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Tweede bestuursrapportage

Hieronder staat de ontwikkeling van de VAR. Conform de afspraak met uw Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Het rekeningsaldo 2019 en de verwachte begrotingssaldi 2020-2024 zijn hieronder opgenomen.

Aangezien een van de uitgangspunten is dat wij € 5 mln. structurele ruimte willen overhouden voor het college na ons is dit het minimale bedrag wat wij in mindering brengen op de stand van de in te zetten VAR.  Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR altijd € 10 mln. bedraagt, en dat  € 20 mln. beschikbaar is voor de tussenbalans in 2021. Van de € 20 mln. vrije ruimte is, via de 1e bestuursrapportage 2020, reeds € 5 mln. ingezet voor het breed Coronabudget.

Daarmee bedraagt het besteedbaar deel van de VAR aan het eind van deze collegeperiode € 76,7 mln.

VAR (in te zetten)

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Beginsaldo
 • Rekeningresultaat 2019
 • Beschikking over reserve
 • Begrotingssaldo
 • Stand op 31/12 inclusief structureel saldo
 • Begrotingssaldo structureel niet in te zetten
 • Stand op 31/12 exclusief structureel saldo
 • Tussenbalans
 • Minimale stand VAR
 • VAR (besteedbaar)
 • 2020
 • 220,2
 • 90,7
 • -53,9
 • 6,2
 • 263,2
 • 0,0
 • 263,2
 • 2021
 • 263,2
 • -46,7
 • 0,7
 • 217,1
 • -5,0
 • 212,1
 • 2022
 • 212,1
 • -55,4
 • 2,6
 • 159,3
 • -5,0
 • 154,3
 • 2023
 • 154,3
 • -48,9
 • 1,3
 • 106,7
 • -5,0
 • 101,7
 • -15,0
 • -10,0
 • 76,7
 • 2024
 • 101,7
 • -1,0
 • 0,1
 • 100,8
 • -5,0
 • 95,8

De opbouw van de beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

Vorming van en beschikking over reserve

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Beschikking over reserve
 • Begroting 2020: dekking negatief begrotingssaldo
 • Begroting 2021: dekking negatief begrotingssaldo
 • Totaal
 • 2020
 • 40,1
 • 13,8
 • 53,9
 • 2021
 • 46,7
 • 46,7
 • 2022
 • 55,4
 • 55,4
 • 2023
 • 48,9
 • 48,9
 • 2024
 • 1,0
 • 1,0
Print deze pagina