Ontwikkeling financieel kader

Tweede bestuursrapportage

In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen van het financieel kader nader toegelicht:
Onderdeel 1 Onze uitgangspunten
Onderdeel 2 Ontwikkeling begrotingssaldo
Onderdeel 3 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Print deze pagina