Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.7 Werken voor derden

Jaarstukken

De provincie voert soms werkzaamheden voor derden uit waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de betreffende werken voor derden.

Wat heeft het gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • FUMO
 • Brugbediening Leeuwarden
 • Data Fryslân
 • Doorontwikkeling spraakherkenner
 • Marrekrite
 • Rijkswaterstaat Prinses Margrietkanaal
 • 11Fountains
 • Leeuwarden baggeren
 • FMP Polderhoofdkanaal
 • Overige
 • Totaal lasten
 • Baten
 • FUMO
 • Brugbediening Leeuwarden
 • Data Fryslân
 • Doorontwikkeling spraakherkenner
 • Marrekrite
 • Rijkswaterstaat Prinses Margrietkanaal
 • 11Fountains
 • Leeuwarden baggeren
 • FMP Polderhoofdkanaal
 • Overige
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 700
 • 0
 • 35
 • 0
 • 44
 • 328
 • 1.935
 • 518
 • 12
 • 182
 • 3.754
 • 700
 • 0
 • 35
 • 0
 • 44
 • 328
 • 1.935
 • 518
 • 12
 • 182
 • 3.754
 • 0
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 633
 • 61
 • 35
 • 34
 • 208
 • 150
 • 1.222
 • 1
 • 0
 • 65
 • 2.409
 • 633
 • 61
 • 35
 • 34
 • 208
 • 150
 • 1.222
 • 1
 • 0
 • 65
 • 2.409
 • 0
 • Rekening 2020
 • 712
 • 61
 • 35
 • 151
 • 26
 • 161
 • 1.143
 • 2
 • 0
 • 64
 • 2.354
 • 712
 • 61
 • 35
 • 151
 • 26
 • 161
 • 1.143
 • 2
 • 0
 • 64
 • 2.354
 • 0
 • Verschil begroting en rekening
 • -79
 • 0
 • 0
 • -117
 • 182
 • -11
 • 79
 • -1
 • 0
 • 1
 • 55
 • -79
 • 0
 • 0
 • -117
 • 182
 • -11
 • 79
 • -1
 • 0
 • 1
 • 55
 • 0

Toelichting:

De lasten en baten zijn iets hoger dan geraamd, per saldo is dit neutraal. Opvallende afwijkingen zijn:

FUMO
Er is boven op de dienstverleningsovereenkomst (DVO) meerwerk geleverd. Dit betreft met name bedrijfsvoeringsmiddelen zoals extra licenties, telefoons en extra hardware.

Doorontwikkeling spraakherkenner
De 1e fase van dit project is in 2020 afgerond en in 2021 start de 2e fase. De inkomsten van de 2e fase zijn al in 2020 ontvangen en in 2021 beschikbaar. Dat verklaart de afwijking met de begroting.

Marrekrite
We hebben niet alle taken uit kunnen voeren en daarnaast neemt de Marrekrite steeds meer taken over in eigen beheer.

Print deze pagina