Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.3 Dividenden

Jaarstukken

De provincie Fryslân neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal bedrijven. In onderstaand overzicht staan de baten uit dividend weergegeven.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Baten
 • Alliander
 • Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
 • Vitens
 • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Totaal baten
 • Realisatie 2019
 • 18.969
 • 17
 • 680
 • 214
 • 19.880
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 14.370
 • 15
 • 0
 • 96
 • 14.481
 • Rekening 2020
 • 14.366
 • 46
 • 0
 • 96
 • 14.508
 • Verschil begroting en rekening
 • 4
 • -31
 • 0
 • 0
 • -27

Toelichting:

Het dividend van de NWB is hoger uitgevallen dan voorgaande jaren en hoger dan begroot.

Print deze pagina