Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Jaarstukken

Opcenten zijn een aanvullende eigen belasting die de provincie heft op de motorrijtuigenbelasting. De begroting van de opcenten is gebaseerd op de realisatie van de ontvangsten en de ontwikkelingen van de omvang van het wagenpark waarover belasting wordt geheven. De realisatie van de opbrengsten is afhankelijk van de daadwerkelijke ontwikkeling van de omvang van het wagenpark.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Baten
 • Opbrengst opcenten MRB
 • Totaal baten
 • Realisatie 2019
 • 57.979
 • 57.979
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 70.111
 • 70.111
 • Rekening 2020
 • 70.105
 • 70.105
 • Verschil begroting en rekening
 • 6
 • 6

 • Aantal opcenten (aantal punten)
 • Gemiddelde opbrengst per punt
 • Realisatie 2019
 • 71,1
 • 815.500
 • Begroting 2020
 • 87,0
 • 805.900
 • Realisatie 2020
 • 87,0
 • 805.800

Toelichting:

De stijging van de opbrengst 2020 in vergelijking tot 2019 is het gevolg van de stijging van het aantal opcenten. De gemiddelde opbrengst per punt laat echter een daling zien. Deze daling laat zich enerzijds verklaren door de ontwikkeling van het wagenpark. Deze is afgelopen jaar ook onderhevig geweest aan de Coronacrisis. Auto’s zijn (tijdelijk) geschorst en daarmee uit de motorrijtuigen­belasting gehaald. Anderzijds wordt dit verklaart door de ontwikkeling binnen het wagen­park. Er komen namelijk meer elektrische auto’s (deze zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting tot en met 2024). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Provinciale heffingen.

Print deze pagina