9.1 Overzicht projecten

Jaarstukken

Infrastructurele projecten

Bij de grote infrastructurele projecten gaat het om de volgende projecten:

1.        N381 Drachten-Drentse grens
2.        Spoorprojecten
2a.      Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
2b.      Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
2c.      Station Werpsterhoeke
2d.      Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 N381 Drachten-Drentse grens
2 Spoorprojecten
2a Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
2b Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
2c Station Werpsterhoeke
2d Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Overige projecten

3.       Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
4.       RUG / Campus Fryslân
5.       Leeuwarden Fryslân 2028
6.       Europese watertechnologiehub
7.       De Nieuwe Afsluitdijk
7a.     Sluis Kornwerderzand
8.       Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
9.       Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
10.     Uitvoering natuuropgave
11.     Breed cofinancieringsbudget
12      Corona maatregelen provincie

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
3 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
4 RUG / Campus Fryslân
5 Leeuwarden Fryslân 2028
6 Europese watertechnologiehub
7 De Nieuwe Afsluitdijk
7a Sluis Kornwerderzand
8 Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
9 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
10 Uitvoering natuuropgave
11 Breed cofinancieringsbudget
12 Corona maatregelen provincie
Print deze pagina