Paragraaf 9: Grote projecten

Jaarstukken

In deze paragraaf staan alle grote projecten in de provincie Fryslân. Provinciale Staten hebben bepaald welke projecten zijn opgenomen. De verantwoording gebeurt aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
  • Wat heeft het gekost?
  • Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2020 genomen?
  • Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?

Verklaring tabelkleuren tijd en geld

Rood     =     Projecten met overschrijding in tijd of van het krediet
Oranje   =     Project met risico voor mogelijke afwijkingen in tijd of het krediet
Groen    =     Project ligt op schema wat betreft tijdsplanning en bestedingen.

Print deze pagina