Paragraaf 7: Bedrijfsvoering

Jaarstukken

Inleiding

De samenleving is in ontwikkeling en als provincie bewegen we mee. Het is belangrijk dat we minder sturen en meer faciliteren. Per opgave en/of taak kunnen we als provincie verschillende rollen innemen en in elke situatie moeten we dat met onze partners verkennen en oppakken. Provinciale Staten hebben hiervoor een kaderstellend strategisch personeelsbeleid vastgesteld (september 2020). In de organisatie is dit vertaald in het organisatieplan ‘Kânsen gripe troch romte te bieden’.

2020 was hierin een jaar waarin veel is gedaan om de ambities en resultaten uit het bestuursakkoord “Lok op 1” samen met onze partners ‘neer te zetten’. Door de corona crisis was het voor de organisatie ook een heel bijzonder jaar. Er moest continu geanticipeerd worden op de veranderende situatie en dat heeft veel gevraagd van de organisatie maar dat is goed gegaan. We hebben gezien dat processen hier en daar wel vertraagd zijn vanwege corona, maar ook dat in de samenwerking met andere partijen allerlei creatieve en nieuwe manieren gevonden zijn. In de budgetten zien we het effect van de coronacrisis terug bij  bijvoorbeeld de reis- en verblijfskosten die drastisch zijn afgenomen, maar ook dat vorming- en opleiding zijn achter gebleven. Het personeel heeft een vergoeding ontvangen voor het thuiswerken.

Print deze pagina