Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Jaarstukken

Deze paragraaf bevat de beleidslijnen voor het onderhoud en beheer van onze ‘kapitaalgoederen’. Het gaat om de infrastructuur incl. groenvoorzieningen (wegen, vaarwegen en kunstwerken). Daarnaast gaat het om de gebouwen waaronder het provinciehuis, de steunpunten, centraal bedienpunt en het Afsluitdijk Wadden Center.
Uitgangspunt voor het onderhoud en beheer van de infrastructuur is de door Provinciale Staten op 22 januari 2014 vastgestelde Actualisatie Onderhoudsbeleidskaders en de Uitvoeringsagenda 2015-2019. In de Uitvoeringsagenda is gekozen voor het verhogen van het onderhoudsniveau van de provinciale wegen. Het motto hierbij is: ‘van een 6 naar een 7’. Dit is geconcretiseerd in een voorstel dat in het voorjaar van 2016 aan Provinciale Staten is gezonden. In vijf jaar tijd willen we toegroeien naar het gewenste hogere onderhoudsniveau.
Afgelopen jaar zijn de onderhoudsbeleidskaders geëvalueerd.  Er is besloten vast te houden aan het onderhoudsniveau zo die zijn vastgelegd bij de onderhoudsbeleidskaders 2016, waarbij voor oevers differentiatie van het onderhoudsniveau mogelijk is. Ook is er afgesproken om de meerwaarde van differentiatie van het onderhoudsniveau voor de gehele breedte van de infrastructuur nader te onderzoeken en de uitkomst hiervan in 2021 aan u aan te bieden.

Print deze pagina