2.4 Mutaties risico’s

Jaarstukken

Hieronder staan de mutaties ten opzichte van de risico’s zoals gepresenteerd in de begroting 2021.

Gewijzigde risico’s
Negatieve waarden afvalbedrijven
Juridische procedures
Gewaarborgde geldleningen
Revolverende middelen reserve NUON
Verbonden partijen

Het risico m.b.t. Landschapsbeheer Fryslân is niet meer opgenomen in het overzicht omdat dit risico niet meer aanwezig is. Doordat de lening van het Groenfonds eind 2020 volledig is afgelost, is de garantstelling van de provincie en daarmee het risico komen te vervallen.

Print deze pagina