2.3 Weerstandsvermogen

Jaarstukken

Hieronder volgt een samenvatting en de conclusie/uitkomst van het weerstandsvermogen van de provincie Fryslân.

Samenvatting

 • Weerstandsvermogen - Bedragen x € 1.000,-
 • Benodigde weerstandscapaciteit (A)
 • Beschikbare weerstandscapaciteit (B)
 • Weerstandsvermogen B/A (ratio)
 • Weerstandsvermogen B – A
 • Weerstandsvermogen exclusief onbenutte belastingcapaciteit (C)
 • Weerstandsvermogen C/A (ratio)
 • Weerstandsvermogen C – A
 • 31-12-2019 (jaarrekening 2019)
 • 186.400
 • 349.900
 • 1,88
 • 163.500
 • 315.600
 • 1,69
 • 129.200
 • 1-1-2021 (begroting 2021)
 • 168.700
 • 352.900
 • 2,09
 • 184.200
 • 328.600
 • 1,95
 • 159.900
 • 31-12-2020 (jaarrekening 2020)
 • 172.900
 • 396.200
 • 2,29
 • 223.300
 • 373.600
 • 2,16
 • 200.700

Toelichting:

De benodigde weerstandscapaciteit per 31 december 2020 is ten opzichte van de begroting 2021 toegenomen door met name het verhoogde risico bij de uitgezette revolverende middelen. Daarentegen is de beschikbare weerstandscapaciteit ook gestegen. Dat is met name te danken aan de toename van de VAR en een toename van bestemmingsreserves.

De ratio weerstandsvermogen per 31 december 2020 (2,29) is gestegen ten opzichte van de ratio per 31 december 2019 (1,88). Dit heeft te maken met de toename van de beschikbare weerstandscapaciteit. Voor een verklaring van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt verwezen naar onderdeel 1 van deze paragraaf. En voor een verklaring voor de benodigde weerstandscapaciteit wordt verwezen naar onderdeel 2 van deze paragraaf.

Conclusie
In de nota weerstandsvermogen is opgenomen dat wanneer het weerstandsvermogen kleiner is dan 1 dat dan heroverweging van reeds gelabelde nieuwe beleidsgelden plaats kan vinden. De berekende beschikbare weerstandscapaciteit is boven de 2 en daarmee is het weerstandsvermogen van de provincie toereikend.

Print deze pagina