Paragraaf 1: Provinciale heffingen

Jaarstukken

De provincie heeft verschillende inkomstenbronnen. Eén van die bronnen is de provinciale heffingen. In afnemende volgorde van omvang bestaan die heffingen uit:

  1. Opcenten op de motorrijtuigenbelasting
  2. Grondwaterbelasting
  3. Leges

Vastgestelde beleidsnotities

  • Nota actualisatie legesverordening
  • Legesverordening Fryslân 2019
  • Verordening tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting
  • Waterverordening
Print deze pagina