Bijlage 1: Financieel kader

Jaarstukken

In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen van het financieel kader nader toegelicht:
1.1 Onze uitgangspunten
1.2 Ontwikkeling begrotingssaldo
1.3 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)
Op onderliggende pagina’s wordt de ontwikkeling per onderdeel aangegeven.

Print deze pagina