Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Eerste bestuursrapportage

Op basis van de nota uitvoering hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen.

1) Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Baten
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Bedrijfsvoering
 • Totaal lasten
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Bedrijfsvoering
 • Totaal baten
 • 2020
 • 1.883
 • 1.711
 • 18
 • 173
 • 63
 • 3.848
 • 1.883
 • 1.711
 • 18
 • 173
 • 63
 • 3.848
 • 2021
 • 943
 • 304
 • 1.247
 • 943
 • 304
 • 1.247
 • 2022
 • 3.093
 • 496
 • 3.589
 • 3.093
 • 496
 • 3.589
 • 2023
 • 1.790
 • 767
 • 2.557
 • 1.790
 • 767
 • 2.557
 • 2024
 • 246
 • 246
 • 246
 • 246

2) Investeringen

Verschuivingen en bijdrage derden met betrekking tot investeringen worden hier opgenomen. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie opgenomen.

Investeringen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • Baten
 • 2
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Totaal lasten
 • Infrastructuur
 • Totaal baten
 • 2020
 • 2.674
 • 2.674
 • 2.674
 • 2.674
 • 2021
 • 3.000
 • 3.000
 • 3.000
 • 3.000
 • 2022
 • 2023
 • 2024

3) Nominaal

Op basis van de nota uitvoering begroting kunnen wij nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 1
 • 5
 • Omschrijving
 • Bestuur
 • Mienskip
 • Stelpost nominaal
 • Totaal lasten
 • 2020
 • 27
 • 3
 • -30
 • 0
 • 2021
 • 27
 • 105
 • -132
 • 0
 • 2022
 • 27
 • 105
 • -132
 • 0
 • 2023
 • 27
 • 105
 • -132
 • 0
 • 2024
 • 27
 • 105
 • -132
 • 0

Op basis van de nota uitvoering begroting kunnen wij periodiek rente toerekeningen  actualiseren op basis van nieuw inzicht in de ontwikkeling van uitgaven en inkomsten.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 7
 • Omschrijving
 • Financiering lange termijn nazorgfonds
 • Begrotingssaldo
 • Totaal lasten
 • 2020
 • 129
 • -129
 • 0
 • 2021
 • 155
 • -155
 • 0
 • 2022
 • 183
 • -183
 • 0
 • 2023
 • 212
 • -212
 • 0
 • 2024
 • 242
 • -242
 • 0

5) Schuiven binnen programma

Binnen de programma’s zijn enkele budgetten verschoven. In onderstaande tabel zijn deze budgetten benoemd.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • Baten
 • 3
 • 3
 • 5
 • 5
 • Omschrijving
 • R. KRW Water
 • Veenweidevisie
 • Transitiefonds natuurincl landbouw
 • Transitiefonds landbouw
 • Monumentenzorg
 • Cultuurhistorie
 • Breedtesport
 • Bluezone
 • Deltaplan
 • Taalbelied
 • Leeuwarden City of Literature
 • Totaal lasten
 • R. KRW Water
 • Veenweidevisie
 • Breedtesport
 • Bluezone
 • Totaal baten
 • 2020
 • -1.500
 • 1.500
 • -907
 • 907
 • -6
 • 6
 • -10
 • 10
 • -100
 • 100
 • 0
 • -1.500
 • 1.500
 • -10
 • 10
 • 0
 • 2021
 • -950
 • 950
 • -6
 • 6
 • -30
 • 30
 • -315
 • 315
 • 0
 • 0
 • 2022
 • -6
 • 6
 • -30
 • 30
 • -338
 • 338
 • 0
 • 0
 • 2023
 • -6
 • 6
 • -30
 • 30
 • -248
 • 248
 • 0
 • 0
 • 2024
 • -6
 • 6
 • 0
 • 0

6) Mutatie binnen reserve Breed Cofinancieringsbudget

In onderstaande tabel zijn de mutaties binnen de reserve Breed Cofinancieringsbudget per programma opgenomen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 3
 • 3
 • Omschrijving
 • Jonge Landbouwers
 • Overcommittering
 • Totaal lasten
 • 2020
 • -26
 • 26
 • 0
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024

7) Mutatie binnen reserve Gebiedsbudget

In onderstaande tabel zijn de mutaties binnen de reserve Gebiedsbudget per programma opgenomen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • Omschrijving
 • Gebiedsbudget
 • Aandachtsgebieden
 • Duurzame energie
 • Gastvrij Fryslan
 • Ontwikkeling recr cultuurtoer
 • Totaal lasten
 • 2020
 • -18
 • -16
 • 34
 • -35
 • 35
 • 0
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024

8) Bedrijfsvoering

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten bedrijfsvoeringskosten toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 6
 • 6
 • Baten
 • Omschrijving
 • Bedrijfsvoering
 • Begrotingssaldo bedrijfsvoering
 • Totaal lasten
 • Reserve generatiepact - Beschikking over reserve
 • Totaal baten
 • 2020
 • -14
 • 160
 • 146
 • 146
 • 146
 • 2021
 • -14
 • 134
 • 120
 • 120
 • 120
 • 2022
 • -10
 • 160
 • 150
 • 150
 • 150
 • 2023
 • 117
 • 117
 • 117
 • 117
 • 2024
 • 71
 • 71
 • 71
 • 71

Reserve x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Omschrijving
 • Reserve generatiepact Beschikking over reserve
 • Totaal lasten
 • 2020
 • 146
 • 146
 • 2021
 • 120
 • 120
 • 2022
 • 150
 • 150
 • 2023
 • 117
 • 117
 • 2024
 • 71
 • 71

9) Jaarovergang

In onderstaande tabel is de jaarovergang van tijdelijke budgetten en reserves opgenomen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • Baten
 • 3
 • 4
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Bedrijfsvoering
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Vorming reserve Infrastructuur
 • Vorming reserve Omgeving
 • Vorming reserve Economie
 • Vorming reserve Mienskip
 • Vorming reserve Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Omgeving
 • Economie
 • Beschikking over reserve Infrastructuur
 • Beschikking over reserve Omgeving
 • Beschikking over reserve Economie
 • Beschikking over reserve Mienskip
 • Beschikking over reserve Bedrijfsvoering
 • Beschikking over reserve Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2020
 • 9.684
 • 30.719
 • 16.694
 • 15.213
 • 12
 • 13.970
 • 360
 • 113.910
 • 302
 • 3.393
 • 5.770
 • 107.507
 • 2.779
 • -233
 • 9.658
 • 39.331
 • 17.199
 • 18.030
 • 12
 • 20.731
 • 107.507
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024

Reserve x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • Omschrijving
 • Beschikking over Reserve Inzet NUON reserve
 • Beschikking over Reserve De Nieuwe Afsluitdijk
 • Beschkking over Reserve Natuurpact
 • Beschikking over Reserve Gebiedsbudget
 • Beschikking over Reserve Breed cofinancieringsbudget
 • Beschikking over Reserve tijdelijke budgetten
 • Beschikking over reserve structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Vorming Reserve De Nieuwe Afsluitdijk
 • Beschikking over Reserve Breed cofinancieringsbudget
 • Vorming Reserve tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • 2020
 • 7.874
 • 7.299
 • 9.376
 • 2,63
 • 38.461
 • 38.322
 • 991
 • 104.961
 • 2.781
 • 16.701
 • 1.734
 • 21.216
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
Print deze pagina