Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.8 Onvoorzien

Begroting

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Bestuursakkoord 2019-2023 heroverwegingen
 • Totaal baten
 • Begroting 2019
 • 4.000
 • 4.000
 • Begroting 2020
 • 0
 • 0
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • Begroting 2022
 • 0
 • 0
 • Begroting 2023
 • 0
 • 0

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • nvt
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • Heroverwegingen: afboeking risico breedbandlening
 • 2019
 • 4.000
 • 4.000
 • 2020
 • 0
 • 0
 • 2021
 • 0
 • 0
 • 2022
 • 0
 • 0
 • 2023
 • 0
 • 0
Print deze pagina