Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen

Begroting

De voorwaardelijke budgetten Provinciale of Gedeputeerde Staten zullen op basis van een inhoudelijk bestedingsvoorstel worden vrijgegeven voor uitvoering. De budgetten worden dan ook overgeheveld naar het inhoudelijke beleidsprogramma.
De aanwending van het breed cofinancieringsbudget wordt nader toegelicht in de paragraaf grote projecten.

Resultaat bestuursakkoord
59. we halen minimaal 130 miljoen aan Europese middelen binnen die bijdragen aan de brede welvaart van Fryslân

We nemen de uitvoering van dit resultaat op in de paragraaf grote projecten, onderdeel Breed cofinancierings budget, inclusief een overzicht in welke programma’s en beleidsvelden de verschillende projecten ‘landen’.

Hieronder wordt een specificatie van de overige algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

 • Bedragen x €1.000
 • Lasten
 • Stelpost loon en prijsstijging
 • Rendementsderving inzet vermogen
 • Bijdrage aan proincie Zeeland
 • Structuurversterking econome
 • Voorwaardelijke budgetten PS:
 • -    Gebiedsontwikkeling WTC fase II
 • -    Inzet rente/rendement Windpark
 • -    Regiodeal NOF Versnellingsagenda
 • -    Holwerd aan Zee
 • -    Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2030
 • -    Uitvoering landbouwagenda 2017-2020
 • Voorwaardelijke budgetten GS:
 • -    Breed cofinancieringsbudget
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente revolverende middelen
 • Buffer besteedbaar deel
 • Rendementsderving inzet vermogen
 • BTW compensatiefonds
 • Voorwaardelijke budgetten PS:
 • -    Inzet rente/rendement windpark
 • Voorwaardelijke budgetten GS:
 • -    Breed cofinancieringsbudget
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Begroting 2019
 • 773
 • 0
 • 500
 • 750
 • 0
 • 0
 • 4.800
 • 0
 • 0
 • 29
 • 3.613
 • 10.464
 • 1.318
 • 1.200
 • 17
 • 49
 • 0
 • 40
 • 2.624
 • 7.841
 • Begroting 2020
 • 1.851
 • 0
 • 500
 • 750
 • 4.447
 • 0
 • 0
 • 3.000
 • 1.250
 • 0
 • 3.569
 • 15.367
 • 152
 • 49
 • 17
 • 49
 • 0
 • 0
 • 266
 • 15.100
 • Begroting 2021
 • 7.598
 • 0
 • 0
 • 250
 • 500
 • 1.720
 • 0
 • 3.000
 • 1.250
 • 0
 • 4.742
 • 19.060
 • 83
 • 0
 • 17
 • 49
 • 1.720
 • 0
 • 1.868
 • 17.192
 • Begroting 2022
 • 13.983
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.465
 • 0
 • 3.000
 • 1.250
 • 0
 • 11.570
 • 33.268
 • 75
 • 0
 • 17
 • 49
 • 3.465
 • 0
 • 3.605
 • 29.663
 • Begroting 2023
 • 20.131
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.088
 • 0
 • 0
 • 1.250
 • 0
 • 15.507
 • 37.975
 • 62
 • 0
 • 17
 • 49
 • 3.288
 • 0
 • 3.415
 • 34.560

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 59
 • nvt
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • Breed cofinancieringsbudget:
 • POP4
 • IKWaddengebied
 • Europa/Wadden/Interreg/Efro
 • Heroverwegingen: Inzet rente/rendement windpak in 2023
 • 2020
 • 1.500
 • 2.000
 • 0
 • 3.500
 • 2021
 • 1.000
 • 3.000
 • 750
 • 0
 • 4.750
 • 2022
 • 5.000
 • 6.000
 • 750
 • 0
 • 11.750
 • 2023
 • 10.000
 • 4.500
 • 1.000
 • -2.200
 • 13.300
Print deze pagina