Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.4 Financieringsrente

Begroting

In de onderstaande tabel staan de rentebaten en – lasten van de financiering van de provinciale uitgaven voor 2019-2023. In paragraaf 4 Financiering en beleggingen wordt een toelichting gegeven op deze baten en lasten.

 • Bedragen x €1.000
 • Lasten
 • Advieskosten vermogensbeheer
 • Kosten vermogensbeheer
 • Rentevergoeding IBOI voor RSP REP
 • Rente nazorgfonds
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente vermogensbeheer
 • Rente lang
 • Rente verstrekte geldlening
 • Koerswinst tussentijdse mutatie obligatie
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Begroting 2019
 • 10
 • 100
 • 1.240
 • 495
 • 1.845
 • 12.930
 • 3.360
 • 2.615
 • 50.000
 • 68.905
 • -67.060
 • Begroting 2020
 • 10
 • 100
 • 740
 • 500
 • 1.350
 • 760
 • 3.360
 • 2.610
 • 0
 • 6.730
 • -5.380
 • Begroting 2021
 • 10
 • 100
 • 460
 • 500
 • 1.070
 • 750
 • 1.840
 • 2.605
 • 0
 • 5.195
 • -4.125
 • Begroting 2022
 • 10
 • 100
 • 170
 • 500
 • 780
 • 750
 • 620
 • 2.602
 • 0
 • 3.972
 • -3.191
 • Begroting 2023
 • 10
 • 100
 • 0
 • 500
 • 610
 • 710
 • 230
 • 2.601
 • 0
 • 3.541
 • -2.931

Toelichting:

In 2019 zijn nagenoeg alle obligaties uit de beleggingsportefeuille van provincie Fryslân verkocht, onder zeer gunstige condities.
Met de verkoop van de obligaties is een additioneeel resultaat van € 51 mln. gerealiseerd (koerswinst en rente vermogensbeheer).

De rendementen uit het vermogensbeheer zijn voor de jaren 2020 – 2030 verlaagd, want het grootste deel van de rendementen in die jaren is bij de verkoop van de obligaties in 2019 al geheel gerealiseerd.

Print deze pagina