Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.3 Dividenden

Begroting

De provincie Fryslân neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal bedrijven. In onderstaand overzicht is het geraamde dividend weergegeven. Het dividend van de Nederlandse Waterschapsbank is voor de komende jaren op € 0,- begroot.

 • Bedragen x €1.000
 • Dividend Alliander
 • Dividend Vitens
 • Dividend Bank Nederlandse Gemeenten
 • Dividend NWB Nederlandse Waterschaps Bank
 • Totaal baten
 • Begroting 2019
 • 18.970
 • 679
 • 215
 • 17
 • 19.881
 • Begroting 2020
 • 7.500
 • 1.412
 • 77
 • 0
 • 8.989
 • Begroting 2021
 • 7.500
 • 1.827
 • 77
 • 0
 • 9.404
 • Begroting 2022
 • 7.500
 • 1.147
 • 77
 • 0
 • 8.724
 • Begroting 2023
 • 7.500
 • 1.147
 • 77
 • 0
 • 8.724

Toelichting:

Het dividend van Alliander over het boekjaar 2018 (verantwoord in 2019) was aanmerkelijk hoger als gevolg van een eenmalige bate door de boekwinst van dochteronderneming Allego en een hoger dan verwacht bedrijfsresultaat.

Print deze pagina