9.1 Overzicht projecten

Begroting

Infrastructurele projecten
1   N381 Drachten-Drentse grens
2   Spoorprojecten
a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
c. Station Werpsterhoeke
d. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Overige projecten
3   Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
4   RUG / Campus Fryslân
5   Leeuwarden Fryslân 2018
6   Europese watertechnologiehub
7   De Nieuwe Afsluitdijk
a. Sluis Kornwerderzand
8   Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
9   Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
10 Uitvoering natuuropgave
11 Breed cofinancieringsbudget

Print deze pagina