6.1 Samenvatting grondbezit

Begroting

Voor de realisatie van onze programma’s heeft de provincie Fryslân een brede grondportefeuille. Wij bezitten o.a. grond ten behoeve van onze (vaar)wegen, maar ook diverse opstallen. Tevens hebben wij grond in bezit om onze opgaven op het gebied van natuur, landbouw, energie, klimaat en infrastructuur te realiseren. Wij doen hiervoor aan- en verkopen, maar ruilen hiervoor ook grond. De druk op grond neemt toe. Grond is vaak een strategisch middel om ambities in onze opgaven te realiseren. Om hier passend op te kunnen inspelen zal het grondbeleid dat in 2013 is opgesteld worden geactualiseerd. Het nieuwe grondbeleid stelt ons in staat om beter op nieuwe wetgeving en onze opgaven in te kunnen spelen. De inzet van een grondbank maakt hier integraal onderdeel van.

Totaal: bedragen in miljoenen euro’s en afgerond

 • Programma
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 •   
 • Programma
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 • Programma
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 •   
 • Programma
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 • Totaal Ha te verwerven
 • 2.322
 • 4.097
 • 23
 • 6.442
 • Totaal te verwerven
 • 143
 • 158
 • 1
 • 302
 • Totaal Ha te verkopen
 • 1.349
 • 4.097
 • 0
 • 5.447
 • Totaal € te verkopen
 • 55
 • 78
 • 0
 • 133
 • Verworven Ha per 1 -6-2019
 • 2.219
 • 2.317
 • 6
 • 4.543
 • Verworven € per 1-6-2019
 • 134
 • 92
 • 0
 • 226
 • Ha verkocht per 1-6-2019
 • 1.019
 • 313
 • 0
 • 1.333
 • € verkocht per 1-6-2019
 • 41
 • 6
 • 0
 • 48
 • Nog te verwerven Ha
 • 102
 • 1.780
 • 17
 • 1.899
 • Nog te verwerven €
 • 8
 • 66
 • 1
 • 76
 • Nog te verkopen Ha
 • 330
 • 3.784
 • 0
 • 4.114
 • Nog te verkopen €
 • 13
 • 71
 • 0
 • 85

 

Print deze pagina