4.5 Ontwikkeling financiële markten

Begroting

De afgelopen crisisjaren en de huidige matige economische groei in Europa heeft verregaande gevolgen voor de tarieven op de geld- en kapitaalmarkt.

Geldmarktrente
Door de zeer geringe economische groei heeft de ECB in 2016 de rente verlaagd tot 0,00%. De geldmarktrente (Euribor) is voor alle looptijden negatief. De rentevergoeding voor het aanhouden van overtollige liquiditeiten binnen de schatkist is nihil.

Kapitaalmarktrente
De Nederlandse kapitaalmarktrente voor de periode van 10 jaar is in 2019 sterk afgenomen en bedraagt medio 2019 -/- 0,16% De rente is in de twee maanden daarna nog verder gedaald. De rentepercentages voor de kortere perioden (1 t/m 9 jaar) zijn eveneens negatief.

Print deze pagina