4.1 Ontwikkeling financieringssaldo

Begroting

Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven gedurende het jaar en is gebaseerd op de begroting, zie bijlage 6. Samen met de vrijval van de (langlopende) uitzettingen vormt het EMU-saldo het financieringssaldo, zie tabel 1.

Een positief financieringssaldo duidt op een overschot van de liquide middelen voor het betreffende jaar. Een negatief financieringssaldo wordt aangevuld vanuit de liquide of de belegde middelen. De provincie heeft de komende jaren voldoende middelen.

Tabel 1: Overzicht financieringssaldo

 • Bedragen x € 1.000
 • Financieringssaldo per 1 januari
 • Mutatie EMU-saldo (zie bijlage)
 • Vrijval Uitzetting
 • Financieringssaldo per 31 december
 • 2019
 • 41.000
 • -199.900
 • 432.800
 • 273.900
 • 2020
 • 273.900
 • -183.000
 • 1.600
 • 92.500
 • 2021
 • 92.500
 • -121.000
 • 51.600
 • 23.100
 • 2022
 • 23.100
 • -95.000
 • 11.600
 • -60.300
 • 2023
 • -60.300
 • -70.000
 • 11.600
 • -118.700
Print deze pagina