3.3 Middelen kapitaalgoederen

Begroting

Jaarlijks onderhoud (incl. beheerskosten).
Peildatum 1 juni 2019

 • Dienstjaar - Bedragen x € 1.000,-
 • Jaarlijks onderhoud provinciale wegen
 • Jaarlijks onderhoud vaarwegen
 • Jaarlijks onderhoud kunstwerken
 • Jaarlijks onderhoud steunpunten en opstallen
 • Jaarlijks onderhoud provinciehuis
 • Totaal
 • 2019
 • 13.415
 • 6.140
 • 2.871
 • 458
 • 2.677
 • 25.561
 • 2020
 • 13.370
 • 5.854
 • 3.537
 • 453
 • 2.677
 • 25.891
 • 2021
 • 13.379
 • 6.022
 • 3.651
 • 443
 • 2.677
 • 26.172
 • 2022
 • 13.335
 • 6.268
 • 3.802
 • 582
 • 2.677
 • 26.664
 • 2023
 • 13.335
 • 6.262
 • 3.962
 • 582
 • 2.677
 • 26.818

Voorzieningen groot en achterstallig onderhoud

stand voorzieningen per 1-1-2019

 • Bedragen x € 1.000,-
 • V. Groot onderhoud wegen
 • V. Groot onderhoud water
 • V. Groot onderhoud gebouwen
 • V. Achterstallig onderhoud wegen
 • V. Achterstallig onderhoud water
 • totaal
 • 1.556
 • 3.993
 • 1.593
 • 4.793
 • 10.459
 • 22.394

Vervanging en renovatie van kunstwerken

Voor de vervanging en renovatie van kunstwerken, inclusief remmingwerken, is met ingang van het jaar 2011 door Provinciale Staten een investeringskrediet van € 8 mln. per jaar
beschikbaar gesteld voor een periode van 20 jaar. De werken binnen dit programma (het meerjarenprogramma kunstwerken, MPK) zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer.

Print deze pagina