2.3 Weerstandsvermogen

Begroting

Hieronder volgt een samenvatting en de conclusie/uitkomst van het weerstandsvermogen van de provincie Fryslân.

Samenvatting

 • Weerstandsvermogen - bedragen x € 1.000,-
 • Benodigde weerstandscapaciteit (A)
 • Beschikbare weerstandscapaciteit (B)
 • Weerstandsvermogen B/A
 • Weerstandsvermogen B – A
 • Beschikbare weerstandscapaciteit exclusief onbenutte belastingcapaciteit (C)
 • Weerstandsvermogen C/A
 • Weerstandsvermogen C – A
 • Jaarstukken 2018
 • 117.600
 • 547.500
 • 4,66
 • 429.900
 • 514.100
 • 4,37
 • 396.500
 • Begroting 2020
 • 147.600
 • 314.000
 • 2,13
 • 166.400
 • 291.000
 • 1,97
 • 143.400

Toelichting:

De benodigde weerstandscapaciteit is met name toegenomen omdat nu rekening is gehouden met het risico op de uitgezette revolverende middelen.
De beschikbare weerstandscapaciteit is fors afgenomen door de voorstellen uit het bestuursakkoord die beslag leggen op de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR).

Conclusie
In de nota weerstandsvermogen is opgenomen dat wanneer het weerstandsvermogen kleiner is dan 1 dat dan heroverweging van reeds gelabelde nieuwe beleidsgelden plaats kan vinden. De berekende beschikbare weerstandscapaciteit is boven de 2 en daarmee is het weerstandsvermogen van de provincie toereikend.

Print deze pagina