Paragraaf 1: Provinciale heffingen

Begroting

De provincie heeft verschillende inkomstenbronnen. Eén van die bronnen is de provinciale heffingen. In afnemende volgorde van omvang bestaan die heffingen uit:
1. Opcenten op de motorrijtuigenbelasting
2. Grondwaterbelasting
3. Leges

Op 28 november 2018 is de nota Actualisatie legesverordening vastgesteld door de Staten.
In 2020 zal de legesverordening geactualiseerd worden volgens de Omgevingswet die naar verwachting vanaf 2021 van kracht wordt.

Print deze pagina