4. Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Begroting

Hieronder staat de ontwikkeling van de VAR. Conform de afspraak met uw Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Het rekeningsaldo 2018 en de verwachte begrotingssaldi 2019-2023 zijn hieronder opgenomen.

Bij de begroting 2016 is afgesproken dat voortaan het structurele begrotingssaldo (zie 1) niet ingezet zal worden. Het structureel begrotingssaldo bedraagt € 3,5 miljoen. Aangezien een van de uitgangspunten is dat wij € 5 mln structurele ruimte willen overhouden voor het college na ons is dit het minimale bedrag wat wij in mindering bregen op de stand van de in te zetten VAR.

Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR altijd € 10 mln bedraagt, en dat € 20 mln. beschikbaar is voor de tussenbalans in 2021.

Daarmee bedraagt het besteedbaar deel van de VAR aan het eind van deze collegeperiode € 42,0 mln.

VAR (in te zetten)

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Beginsaldo
 • Rekeningresultaat 2018
 • Beschikking over reserve
 • Begrotingssaldo
 • Stand op 31/12 inclusief structureel saldo
 • Begrotingssaldo structureel niet in te zetten
 • Stand op 31/12 exclusief structureel saldo
 • Tussenbalans
 • Minimale stand VAR
 • VAR (besteedbaar)
 • 2019
 • 204,9
 • 80,7
 • -65,3
 • 62,9
 • 283,1
 • 0,0
 • 283,1
 • 2020
 • 283,1
 • -40,1
 • 0,0
 • 243,0
 • -5,0
 • 238,0
 • 2021
 • 238,0
 • -46,7
 • 0,0
 • 191,3
 • -5,0
 • 186,3
 • 2022
 • 186,3
 • -55,4
 • 0,0
 • 130,9
 • -5,0
 • 125,9
 • 2023
 • 125,9
 • -48,9
 • 0,0
 • 77,0
 • -5,0
 • 72,0
 • -20,0
 • -10,0
 • 42,0

De opbouw van de beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

Vorming van en beschikking over reserves

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Beschikking over reserve
 • Begroting 2016: dekking negatief begrotingssaldo
 • Begroting 2019: dekking negatief begrotingssaldo
 • Begroting 2020: dekking negatief begrotingssaldo
 • Totaal
 • 2019
 • 59,9
 • 5,4
 • 65,3
 • 2020
 • 40,1
 • 40,1
 • 2021
 • 46,7
 • 46,7
 • 2022
 • 55,4
 • 55,4
 • 2023
 • 48,9
 • 48,9
Print deze pagina