2. Financieel kader

Begroting

In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen van het financieel kader nader toegelicht:
1  Onze uitgangspunten
2  Ontwikkeling begrotingssaldo
3  Ontwikkelling baten en lasten
4  Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Print deze pagina