Bijlage 9 Voorstellen bestuursakkoord 2019 – 2023

Begroting

Voorstellen bestuursakkoord 2019-2023 (bedragen x € 1.000)

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 2,1
 • 2,1
 • 2,1
 • 2,1
 • 2,1
 • 2,1
 • 2,2
 • 2,3
 • 2,3
 • 2,3
 • 2,3
 • 3,1
 • 3,1
 • 3,1
 • 3,2
 • 3,2
 • 3,3
 • 3,3
 • 3,4
 • 3,4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4,4
 • 4,5
 • 5,1
 • 5,1
 • 5,1
 • 5,1
 • 5,1
 • 5,1
 • 5,1
 • 5,2
 • 5,2
 • 5,2
 • 5,2
 • 5,2
 • 5,2
 • 5,3
 • 5,3
 • 6,1
 • 6,2
 • 6,2
 • 7,6
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 2,3
 • 7,2
 • 7,4
 • Totaal baten
 • Totaal
 • Resultaat
 • 35
 • 36
 • 40
 • 41
 • 45
 • 46
 • 41
 • 37
 • 37-38
 • 37-38
 • 40
 • 9
 • 10
 • -
 • 14
 • 20-21
 • 17
 • 17
 • 3
 • 3
 • 22-24
 • 22-24
 • 22-24
 • 22-24
 • 22-24
 • 22-24
 • 22-24
 • 50
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 33
 • 32-33
 • 53
 • 51
 • 52
 • 52
 • 53
 • 54
 • 56
 • 56
 • -
 • 3
 • 16
 • 59
 • -
 • 61
 • -
 • Voorstel
 • N354 Sneek-Leeuwarden planstudie
 • Aquaduct Bolsward planstudie
 • Verkeersveiligheid educatie
 • Fietsverkeer investeringsprogramma (subsidie)
 • Van Harinxmakanaal spooraquaduct planstudie
 • Lelylijn onderzoek
 • Fietsverkeer investeringsprogramma (afschrijvingen)
 • Bochtverruiming Franeker (betreft een investering)
 • Van Harinxmakanaal - Onderhoudsniveau naar een 7
 • Van Harinxmakanaal - Opwaardering naar klasse 5a
 • Infrastructurele verkeersveiligheids-maatregelen (afschrijvingen)
 • Biodiversiteit
 • Weidevogelbeleid
 • Faunabeheereenheid
 • Potato valley
 • Landbouwagenda met Dairy Valley
 • Hegewarren
 • Veenweide
 • Revolverende middelen particulieren bij energietransitie
 • Revolverende middelen voor geothermie en waterstof
 • Clusters Economie
 • Ondernemerschap
 • Human Capital
 • Kennisinfrastructuur
 • Infrastructuur economie
 • Leef- en woonklimaat
 • Governance
 • Procesgeld team Europa
 • Recreatie- en toerisme
 • Ontmoetingsplekken
 • Iepen Mienskip Fûns
 • Faciliterende en sturende rol provincie
 • Procesgelden DOM’s
 • Projectsubsidie sociale leefbaarheid
 • CTO Heerenveen
 • Breedtesport
 • Instellingen erfgoedinfrastructuur
 • LF20208
 • Cultuur continuering tijdelijke budgetten
 • We the North
 • Erfgoed continuering tijdelijke budgetten
 • Cofinanciering rijksbijdrage monumenten
 • Prijzenbeleid
 • Taal
 • Personeel
 • Energieneutrale provinciale gebouwen
 • Grondbank instrument
 • Breed Cofinancieringsbudget:
 • - POP4
 • - IKW
 • - Efro-EZ/Interreg/Waddenfonds
 • Begeleiden transporten (opbrengst)
 • Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • Geen indexering 2020-2023
 • Rendementsderving
 • Tijdelijk
 • 100
 • 100
 • 1.000
 • 5.375
 • 100
 • 100
 • 5.000
 • 2.000
 • 3.000
 • 5.400
 • 900
 • 1.000
 • 1.000
 • 150
 • 10.000
 • 5.500
 • 6.400
 • 2.000
 • 9.000
 • 2.000
 • 1.800
 • 1.300
 • 1.200
 • 13.000
 • 2.000
 • 12.000
 • 2.000
 • 1.000
 • 800
 • 400
 • 6.000
 • 9.600
 • 300
 • 45
 • 4.290
 • 6.000
 • 18.000
 • 3.000
 • 500
 • 16.000
 • 15.000
 • 4.500
 • 178.860
 • 0
 • 178.860
 • Structureel
 • 179
 • 250
 • 490
 • 1.000
 • 300
 • 275
 • 25
 • 2.519
 • 50
 • -4.300
 • -4.050
 • -8.300
 • 10.819
 • Revolverend
 • 0

Nieuw voor oud

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 3,4
 • 7,6
 • 3,4
 • 4,1
 • 7,8
 • Totaal
 • Resultaat
 • 7
 • -
 • 8
 • 22
 • -
 • Voorstel
 • Ontwikkelbudget voor energie initiatieven
 • Deelname in Windpark voorwaardelijk rendement
 • Taskforce elkenien grien team
 • Jaarplan circulair
 • FES gelden
 • Begrotingssaldo
 • Tijdelijk
 • 2.200
 • -2.200
 • 1.800
 • 2.000
 • -4.000
 • 200
 • 0
 • Structureel
 • Revolverend

Heroverwegingen

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 3,3
 • 5,1
 • 5,1
 • 7,6
 • Totaal
 • Resultaat
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Voorstel
 • De Saiter
 • Kansenfonds
 • ISV
 • Risicobuffer - 1/3 deel van vervallen breedbandlening € 12 mln
 • Tijdelijk
 • -1.000
 • -98
 • -87
 • -4.000
 • -5.185
 • Structureel
 • Revolverend
Print deze pagina